Strajki i kryzys państwa w Egipcie

Rewolucja w Egipcie wcale się nie zakończyła. Dowodzą tego nie tylko walki uliczne w Kairze, w przeddzień wyborów, ale także coraz potężniejsze fale protestów pracowniczych w całym kraju. Ich znaczenie wykracza poza granice Egiptu: w chwili, gdy na Zachodzie pracownicy bronią dawnych zdobyczy, nad Nilem wypracowują ofensywne formy walki przeciw neoliberalnemu kapitalizmowi. Na tydzień przed pierwszą rundą wyborów parlamentarnych 28 […]

Masowe akcje strajkowe w Egipcie

Gwałtowna fala strajków robotników egipskich stanowi bezpośrednie wyzwanie dla tych, którzy dowodzą marginalizacji ekonomicznej i politycznej klasy robotniczej Bliskiego Wschodu – i szerzej, Trzeciego Świata. Strajki te często kończyły się du- żym powodzeniem, zmuszając zarządy firm i rząd do ustępstw – znacznych pod- wyżek płac, stałego zatrudnienia dla robotników tymczasowych, wypłaty zaległych premii i dodatkowych pensji. Choć żądania robotników […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top