Mit ‘68

W różnych krajach i w różny spsób trwają obchody 50. rocznicy rewolucyjnej fali, która przeszła przez sporą część świata w roku 1968 i okolicach. Książki, konferencje, przeglądy filmowe, wystawy przywołują obrazy wydarzeń, które zmieniły oblicze świata. Cała ta celebra więcej ma jednak wspólnego z dzisiejszym uwiądem lewicowego radykalizmu, żywiącego się nostalgią za wyidealizowanymi wizjami przeszłości niż z rzeczywistym przebiegiem i znaczeniem rewolt […]

Maj, nadzieja na ujście do oceanu

W życiu społeczeństwa jest to bezcenna chwila. Prawa socjalne gwałtownie dochodzą do głosu. Nagle rezygnacja, nawyki stają się przedmiotem refleksji, a za chwilę zostają zakwestionowane. „Rzeka szarych miast nie mająca nadziei na znalezienie ujścia do oceanu” [1] zaczyna zlewać się z innymi takimi rzekami, oświeca się i razem z innymi toruje sobie drogę – do oceanu właśnie. „Dlaczego nie?” zastępuje […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top