Inna niepodległość

W stulecie uzyskania niepodległości najwyższe organa państwa polskiego wynegocjowały z faszystami wspólny przemarsz ulicami Warszawy. Poparcie dla Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej i ONR oscyluje w granicach błędu statystycznego, ale to one de facto narzuciły prezydentowi Dudzie i premierowi Morawieckiemu formę i charakter obchodów najważniejszego święta państwowego w tym roku. Zaskoczenie takim obrotem spraw będzie mniejsze, […]

Dalekowschodnie przejaśnienie

Istnieje takie państwo, w którym, w odróżnieniu od tego, co dzieje się w Brazylii, wymiar sprawiedliwości ściga, skazuje za malwersacje i wtrąca do więzienia byłych prezydentów konserwatywnych, a prawica, skrajna prawica i fundamentaliści protestanccy uważają, że Donald Trump ich zdradził. Wydaje się, że zamiast kwestionować porozumienie w sprawie denuklearyzacji, jak w przypadku Iranu, lub traktat o rakietach średniego zasięgu, jak w przypadku Rosji, prezydent Stanów […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top