Wielka batalia o GMO w Afryce

W kwietniu tego roku obywatelski trybunał w Hadze symbolicznie skazał rolniczego giganta Monsanto za przestępstwa przeciw suwerenności żywnościowej i środowisku naturalnemu. Wielkie korporacje sektora zbożowo-hodowlanego działają jednak przede wszystkim na globalnym Południu, agresywnie promując program uprawy GMO. W Afryce walka przeciw ich brutalnej ekspansji dopiero się zaczyna. To była nie lada niespodzianka dla Paula Badouna, producenta bawełny z regionu […]

Na kolanach i po szyję

Wśród krytyków PiS-u można (tak jak w przypadku badaczy Holocaustu) wyróżnić dwa podejścia – intencjonalistyczne i funkcjonalistyczne. Pierwsze zakłada, że to, co mamy teraz, czyli klerykalną Polskę tonącą w brunatnej breji, to zamierzony efekt działań części opozycjonistów z dawnej Solidarności, którzy po dostaniu się do Sejmu w 1989 r., a w szczególności po opanowaniu w całości Senatu, zajmowali się niemal wyłącznie klerykalizacją kraju […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top