Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman był najbardziej znanym i najczęściej cytowanym polskim humanistą. Ba, był chyba najwybitniejszym żyjącym współcześnie socjologiem. Jego przedwczesna śmierć (tak, tak, ci co go znali spodziewali się, że dożyje przynajmniej setki) zamyka najwspanialszą kartę polskiej humanistyki, która w latach 1956-68 w kraju, a później zagranicą stanowiła i stanowi do dziś ligę światową. W odróżnieniu jednak od swoich wymierających kolegów, […]

Matrioszki

Dnia 9 lutego 1950 r., u szczytu zimnej wojny, pewien jeszcze mało znany senator republikański grzmiał: „Mam w ręku listę dwustu osób, o których sekretarz stanu wie, że są członkami partii komunistycznej, a mimo to określają one politykę Departamentu Stanu.” Joseph McCarthy wszedł do historii Stanów Zjednoczonych drzwiami hańby. Jego lista nie istniała, ale fala histerii antykomunistycznej i czystek, która się […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top