Podwójne standardy

Podwójne standardy mogłyby być hasłem mijającego roku. W stwierdzeniu tym nie ma zapewne niczego odkrywczego, a co więcej hasło to pewnie można by przypisać do roku 2016, a będzie można tak zrobić i pod koniec następnego. Mając to wszystko na uwadze warto jednak zaryzykować i bronić wyjściowe tezy, już choćby dlatego, że ostatnie miesiące 2017 obfitowały w przykłady stosowania podwójnych standardów. […]

Wojny religijne

Ostatnio Francja przeżyła jedno z chwilowych szaleństw medialnych i politycznych. Na miejscu jest wszystko, czego trzeba, aby mogła przeżyć inne podobne chwile: brak umiaru w komentarzach spowodowanych przez karykaturę prasową, idealna rola Twittera, który pozwala zareagować zanim się pomyśli i spowoduje pożar, znakomite paliwo, pozwalające, aby pożar się rozprzestrzenił, w postaci spraw związanych z religią, demagogia zdyskredytowanego polityka, a w dodatku byłego […]

Balfour, ONZ, kolonializm

Sto lat temu, 2 listopada 1917 r. miała miejsce tzw. deklaracja Balfoura. Minister spraw zagranicznych imperium brytyjskiego, Arthur Balfour obiecał organizacjom syjonistycznym, że Londyn wesprze ich starania o stworzenie państwa na terenach, które dopiero miał zamiar zagarnąć. Chodziło rzecz jasna o Palestynę, która podobnie jak inne kraje arabskie ogarnięta była wówczas antyosmańskim powstaniem, skądinąd wspieranym przez Brytyjczyków, obiecujących […]

Szczęśliwe dzieci doktora Dudy

Były urzędnik w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, obecnie uprawiający jego schedę, zapowiedział w wywiadzie dla Naszego Dziennika, że podpisze ustawę zaostrzającą aborcję, „gdyż przesłanki eugeniczne są nie do zaakceptowania i polskie prawo w tym zakresie wymaga zmiany. Wystarczy spojrzeć tylko na to, jak szczęśliwe są dzieci z zespołem Downa, żeby wiedzieć, jak bardzo są one potrzebne na świecie” [1]. Skoro tak, to […]

1917: rewolucja peryferii

Sto lat po Rewolucji Październikowej wydawać by się mogło, że powiedziano o niej wszystko. Przekonanie to wzmacnia konserwatywna hegemonia panująca w zachodniej debacie o rewolucji, która chciałaby zamknąć rosyjski przełom roku 1917 w jednej kategorii z nazizmem, Holocaustem, Czerwonymi Khmerami, wrzucając wszystkie te wydarzenia do pojemnego worka „zbrodni totalitaryzmu”. Polemika z tym ideologicznym fałszerstwem zajmuje wielu poważnych historyków i lewicowych pisarzy. Trudno […]

Stulecie Lenina

W 1917 r. Rosją ogarnęła rewolucja społeczna, na której czele stanęła radykalna partia bolszewicka, siła polityczna, której emancypacyjny projekt opierał się m.in. na wizji edukacji mas. Kluczowe pytanie, przed którym stanął reżim rewolucyjny brzmiało „działać z ludem czy dla ludu?”. Wojna domowa i „komunizm wojenny” pogłębiły tendencje autorytarne bolszewików, co już w czasach Lenina wywoływało krytykę części z nich. Mimo […]

Wielka batalia o GMO w Afryce

W kwietniu tego roku obywatelski trybunał w Hadze symbolicznie skazał rolniczego giganta Monsanto za przestępstwa przeciw suwerenności żywnościowej i środowisku naturalnemu. Wielkie korporacje sektora zbożowo-hodowlanego działają jednak przede wszystkim na globalnym Południu, agresywnie promując program uprawy GMO. W Afryce walka przeciw ich brutalnej ekspansji dopiero się zaczyna. To była nie lada niespodzianka dla Paula Badouna, producenta bawełny z regionu […]

Na kolanach i po szyję

Wśród krytyków PiS-u można (tak jak w przypadku badaczy Holocaustu) wyróżnić dwa podejścia – intencjonalistyczne i funkcjonalistyczne. Pierwsze zakłada, że to, co mamy teraz, czyli klerykalną Polskę tonącą w brunatnej breji, to zamierzony efekt działań części opozycjonistów z dawnej Solidarności, którzy po dostaniu się do Sejmu w 1989 r., a w szczególności po opanowaniu w całości Senatu, zajmowali się niemal wyłącznie klerykalizacją kraju […]

Jak nie przegrać zwycięstwa

W lipcu po raz kolejny masowe protesty w Polsce zmusiły prawicowe władze do odwrotu. Tak jak w przypadku Czarnego Protestu ich sukces kontrastował z nieskutecznością największych demonstracji KOD i parlamentarnych działań opozycji. Tak jak podczas Czarnego Protestu siłą demonstracji nie był sentyment za starymi dobrymi czasami rządów PO, ale spojrzenie w przyszłość zakorzenione w doświadczeniu autentycznej demokratycznej podmiotowości, solidarności i przekonaniu o wadze […]

99% to stanowczo za wiele

Przy stu stopniach woda wrze – to pewne. Lepiej jednak nie czekać, aż życie społeczeństw ugnie się przed prawami fizyki. Co prawda 1% ludności świata przywłaszcza większość wytwarzanych na Ziemi bogactw, ale z pozostałych 99% nie czyni to solidarnej grupy społecznej, a tym bardziej bliskiej wrzenia siły politycznej. W 2011 r. ruch Occupy Wall Street zbudował się wokół […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top