W Brazylii nie ma już demokracji

Obsesyjne próby usunięcia Luli z brazylijskiego życia politycznego, polegające na konfigurowaniu prawdziwych prześladowań politycznych, potwierdzają, że Brazylia wyszła z demokracji i niebezpiecznie podąża ku dyktaturze drogą zamachu stanu, działania lub bezczynności wymiaru sprawiedliwości i systematycznych kampanii zniesławiających w mediach. To właśnie piętnuje Lula stwierdzając, że wkraczamy w stan wyjątkowy. Czyni to w dokumencie przekazanym Komitetowi Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, idąc w ślady Juliana […]

Prowokacje atlantyckie

Czy przywódcy państw członkowskich NATO chcieli wziąć przykład z José Manuela Barroso, który po przewodniczeniu Unii Europejskiej został lobbystą banku Goldman Sachs? Czy zatem skorzystali z okazji, jaką był szczyt NATO, aby zapewnić sobie na przyszłość pracę w charakterze doradców jakiejś amerykańskiej formy zbrojeniowej? Hipoteza taka, z pewnością absurdalna – przynajmniej można mieć taką nadzieję… – jest tylko trochę […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top