Lekcje z amerykańskich wyborów i polskich świąt

Archaiczny i w istocie niedemokratyczny system wyborczy w USA po raz kolejny zadziałał na korzyść prawicy. Donald Trump wygrał wybory, mimo że dostał o ponad dwa miliony głosów mniej niż Hillary Clinton. Warto o tym pamiętać, gdy znowu usłyszymy o wzorcowej amerykańskiej demokracji, która ma prawo pouczać cały świat. Lekcji z amerykańskich wyborów jest zresztą więcej. Najważniejsza to ta, że nie […]

Masochizm wyborczy

To osobliwy paradoks – dziedzictwo Margaret Thatcher odrzuca się w jej własnym kraju, natomiast zyskuje ono zwolenników we Francji. 5 października br. brytyjska premier Theresa May zaserwowała działaczom partii konserwatywnej dyskurs, który niejednego z nich musiał zbić z tropu. Napiętnowała społeczeństwo dotknięte gangreną przywilejów bogaczy, broniła państwa, „które ma zapewnić to, czego nie mogą zapewnić jednostki, społeczności i rynki”, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top