Sweet focia z Tomaszem Lisem

Bez dwóch zdań – demokracja przeżywa w Polsce ciężkie chwile. Wyraźnie bardzo przeszkadza klasie politycznej. Przynajmniej tej obecnej w parlamencie. Jeżeli kogoś nie przekonały brutalne działania oraz brunatna retoryka ministrów nowego prawicowego rządu, to być może przekonają pomysły lidera liberalnej opozycji. Ryszard Petru zaproponował wszak kolejne przykręcenie śruby pracownikom i formalną oligarchizację sceny politycznej. W tej sytuacji można retorycznie […]

Jajo węża

Ingmar Bergman w swoim alegorycznym filmie z 1977 r. w niezwykle obrazowy sposób pokazał narodziny (dosłownie) niemieckiego faszyzmu w latach 20. ub. w. Obecnie jesteśmy w Polsce świadkami narodzin nowego systemu władzy – kaczyzmu – który z faszyzmem wspólną ma m.in. pogardę dla ustroju liberalnej demokracji. Pierwszym, międzynarodowym efektem znoszonych przez tego nowego gada jaj jest wdrożenie przez Komisję Europejską procedury kontroli praworządności […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top