Wojna chatom

Pod koniec października miały miejsca dwa smutne wydarzenia – odejście Tadeusza Mazowieckiego i uwięzienie Piotra Ikonowicza. Od razu nasuwa się pytanie czy poza przypadkową zbieżnością czasową cokolwiek je łączy? Czy zatem cokolwiek usprawiedliwia postawienie ich obok siebie? Wydaje się, że nie jest to zupełnie nieuzasadnione. Premier Mazowiecki uosabiał udane i pokojowe wyjście z realnego socjalizmu w Polsce na początku […]

Lampedusa dla wszystkich

Około 30 lat temu ucieczka spod opresyjnego reżimu politycznego zapewniała kandydatom na uchodźców pochwały bogatych państw i ich prasy. Mówiło się wówczas, że uchodźcy „wybrali wolność”, tzn. Zachód. W Berlinie stworzono nawet muzeum, w którym czci się pamięć 136 zbiegów zabitych w latach 1961-1989 podczas próby pokonania muru dzielącego wówczas to miasto na dwie części. Setki tysięcy Syryjczyków, Somalijczyków, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top