Holocaust białego człowieka

Do Polski dociera powoli jeden z najważniejszych nurtów historiografii światowej. Podejmuje on kwestię zbrodniczego bilansu okresu kolonialnego, który przez całe dziesięciolecia spychany był w zapomnienie. Odzyskiwanie pamięci w tej sprawie jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy polityka zagraniczna wielu państw Europy i Ameryki Północnej coraz bardziej przypomina działania dawnych mocarstw kolonialnych. O dystansie, jaki dzieli naszą współczesną historiografię od dyskusji […]

Pożyteczni idioci Trojki

v o co pisać o posiedzeniu sejmu na temat ratyfikacji paktu fiskalnego, które się nie odbyło? W tym samym celu, w którym warto się zająć przyjęciem przez Polskę euro. W obydwu przypadkach mamy do czynienia ze sprawami w praktyce bardzo odległymi, a być może nierealnymi. Pakt fiskalny ma obowiązywać w Polsce po wprowadzeniu euro, a przecież najwięksi optymiści mówią o przyjęciu wspólnej waluty w roku […]

Front antyludowy

Dzisiejsze mocarstwa wschodzące nie są godnymi spadkobiercami wczorajszych antykolonialistów i antyimperialistów. Kraje Południa kontrolują coraz większą część gospodarki światowej. To tylko akt sprawiedliwości. Bogactwo to jednak jest tak źle podzielone, że w Republice Afryki Południowej czy w Chinach nierówności dochodowe są jeszcze większe niż w Stanach Zjednoczonych. Tworzone na takim gruncie fortuny bardziej służą wykupywaniu przedsiębiorstw i nabywaniu zachodnich dóbr […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top