Popsuć atmosferę sportowego święta

Piłkarskie mistrzostwa przesłoniły sytuację w Polsce fasadą propagandy sukcesu, spod której wyłazi nacjonalistyczna histeria. Oczywiście, liczny chór obrońców naszego niepokalanego wizerunku bez trudu dałby odpór takiemu niesprawiedliwemu uproszczeniu. Być może nawet miałby rację. Być może wszędobylskie flagi i agresywna promocja bieli i czerwieni to tylko pozytywny przejaw nieszkodliwego nowoczesnego patriotyzmu, który z takim samozaparciem upowszechniają wszystkie polskie media. Być […]

Radykalizacja prawicy

Teraz z kolei protesty kanadyjskich studentów z Quebeku pokazały, że planów oszczędnościowych nie daje się już narzucać bez stosowania metod autorytarnych. Gdy liberalny (centrowy) rząd prowincjonalny Jeana Charesta postanowił podwyższyć w ciągu 5 lat czesne o 75%, zastrajkowała ponad 1/3 studentów Quebeku; 18 maja na specjalnym posiedzeniu quebeckiego Zgromadzenia Narodowego zawieszono prawo zrzeszania się i prawo do demonstracji. Mamy do […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top