Pozory mylą

Popularna wykładnia dominującej w Unii Europejskiej polityki ekonomicznej mówi o afirmacji wolnego rynku i globalizacji, wierze w zbawcze moce konkurencji, walutowym rygoryzmie, sprzeciwie wobec państwowego interwencjonizmu i rozbudowanego sektora publicznego, wrogości wobec podatków i wszelkich regulacji. Wszystko to pod nazwą neoliberalizmu tworzy pakiet jedynie słusznej myśli. Ale czy także praktyki? Nic podobnego. Wystarczy rozejrzeć się nieco po ekonomicznej rzeczywistości Unii, podobnie […]

Nowe rozdanie kart

Potrzebna jest zmiana – i to zaraz… Prezydent, zachęcony zwycięstwem wyborczym, narzuca swoją wolę prezesowi Banku Centralnego, wprowadza kontrolę nad kursami walutowymi i zapowiada, że znacjonalizuje kluczowy sektor gospodarki, który 13 lat wcześniej wyprzedano za bezcen prywatnym kapitałom. Dwaj członkowie rządu, dekretem prezydenckim postawieni na czele wielkiej firmy, która stała się publiczna, natychmiast usuwają ze stanowisk dotychczasowych […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top