Świat Komunistycznej Partii Chin

„Po XVIII Zjeździe”… To odpowiedź na każdą prośbę o spotkanie z działaczami Komunistycznej Partii Chin. Nawet ci, którzy zazwyczaj są najbardziej rozmowni, wybierają dyskrecję, czekając na to, co w październiku br. orzeknie zjazd. Jeśli już niektórzy z nich rzucają konwencjom wyzwanie, to wolą spotkać się w restauracji czy kawiarni niż w swoim biurze. Co naprawdę dzieje się na zachód od Zakazanego […]

Solidarność, ale europejska

Powiedzieć, że najważniejsze reformy ostatnich 20 lat wolnej Rzeczpospolitej nie udały się, to jakby nic nie powiedzieć. Widać dziś bowiem wyraźnie, iż były one w rzeczywistości neoliberalnymi kontrreformami. Począwszy od terapii szokowej Balcerowicza, która zamieniła Polskę w kraj o masowym bezrobociu i jednej z najwyższej w Europie stopie nierówności, poprzez katastrofalne w skutkach cztery reformy rządu Buzka, totalnej i bezsensownej prywatyzacji, a na trwającym […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top