Trzecia fala zmian w świecie arabskim

„Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivée”… 14 lipca tamtego roku mieszkańców miasta obudziły dźwięki Marsylianki emitowane przez radio. Ulice były pełne ludzi skandujących „Niech żyje republika! Śmierć królowi!” Nie wiedzieli oni jeszcze, że władca wraz z częścią swojej rodziny już został stracony. Wieczorem przed budynkiem amerykańskiej ambasady wybitny poeta Abd al-Wahhab […]

Po stronie dyktatorów i okupantów

Arabska zima ludów nie ma tak dobrej prasy jak różne miłe Zachodowi kolorowe rewolucje. Najwyraźniej demokracja demokracji nierówna – w ocenie liczą się wciąż kolor skóry, wyznanie i… położenie względem złóż ropy naftowej. Wydarzenia w Tunezji i Egipcie zmroziły utrzymujące się przy władzy w regionie reżimy. Lęk przed widmem możliwej demokracji połączył króla Arabii Saudyjskiej, premiera Izraela i protegowanego tego […]

Zdarzyło się niemożliwe

Przywódcy polityczni lubią powoływać się na „złożoność” rzeczy, aby dowodzić, że szaleństwem byłoby ich przeobrażanie. W pewnych jednak okolicznościach wszystko staje się bardzo proste. Np. wtedy, gdy po 11 września ówczesny prezydent USA George W. Bush żądał od wszystkich, aby wybrali między „nami a terrorystami”. W Tunezji należało wybrać między zaprzyjaźnionym dyktatorem a „reżimem w rodzaju talibów w północnej Afryce.” [1] Taka […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top