Jak powstają polskie metropolie?

Neoliberalna globalizacja ma to do siebie, że prowadzi do unifikacji kultur, modeli stosunków pracy oraz polityki publicznej – wszędzie wprowadza mechanizmy kapitalizmu pozbawionego osłon społecznych. Rzecz jasna, różnice regionalne wcale przez to nie znikają, ale następuje upodobnienie na poziomie podstawowych procesów społecznych i politycznych, nawet w najbardziej różniących się krajach czy regionach. I tak np. w sferze stosunków pracy państwa tradycyjnie uchodzące za „socjalne” – takie jak Niemcy czy Francja – reformują swoje rynki pracy na modłę […]

Nauczyć ofiary milczenia

Coś takiego mogło się zdarzyć. Nie trzeba nawet dużej wyobraźni, aby uwierzyć w następujący scenariusz wielkiego skandalu, jaki wybuchł podczas konferencji ONZ na temat walki z rasizmem w Genewie. Oto delegaci krajów i społeczności, które padły ofiarą rasistowskiej polityki oraz kolonialnej i imperialistycznej przemocy zbojkotowali obrady. Jeszcze zanim Konferencja została zainaugurowana decyzję o nie wzięciu w niej udziału podjęło kilka państw. Grupa krajów afrykańskiego Sahelu uznała za skandal zaplanowane przybycie delegacji Włoch. Przypomniano o antyimigranckich i otwarcie rasistowskich hasłach, które wyniosły do władzy obecny rząd w Rzymie, o antyromskich łapankach, […]

Fortepian Zimermana

Powiedzenie, że balon mądrości, jakie przekazują nam „uznani” polscy politycy, artyści czy dziennikarze jest pusty, to stanowczo za mało. Ten balon pełen jest zepsutego powietrza, które wyczuje natychmiast każdy, mający jakiekolwiek pojęcie o rzeczywistych problemach świata i sposobie prezentowania ich w innych mediach europejskich czy nawet amerykańskich. Hańbą polskich elit intelektualnych było nie uwikłanie w komunizm które w tamtych czasach było jak najbardziej zrozumiałe, biorąc pod uwagę, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top