Kapuściński? Po prostu Mistrz

Śmierć polskiego dziennikarza Ryszarda Kapuścińskiego w wieku 74 lat, 22 stycznia 2007 r., wywołała ogromną i zasłużoną falę pochwał pod jego adresem na całym świecie. Siłą swojego dzieła Kapuściński stał się praw- dziwym odniesieniem moralnym dziennikarstwa, mistrzem, który – jak wskazuje Ignacio Ramonet – podniósł rangę reportażu do kategorii dzieła sztuki. Pewnego zimowego popołudnia 1986 r., gdy Bonn było […]

Strach

W dyskusji wywołanej wydaniem w Polsce książki Jana Tomasza Grossa Strach Marek Edelman powiedział m.in.: „Książka Grossa minie bez echa. Jestem pewien, że za trzy miesiące już nikt nie będzie o niej mówił. Znak zarobi na niej duże pieniądze, a potem wszyscy usną. By coś się zmieniło, musi wymrzeć to pokolenie, które widziało Zagładę.” [1] Legendarny przywódca powstania w warszawskim […]

Krach 2008?

Czy zapowiedź poważnego obniżenia stóp procentowych przez amerykański Bank Rezerw Federalnych zdoła zapobiec recesji w Stanach Zjednoczonych i oddalić widmo światowego krachu? Tak uważa wielu ekspertów. Jeśli nawet spodziewają się zmniejszenia wzrostu, nie przewidują brutalnego zwolnienia tempa rozwoju gospodarki światowej. Jednak inni analitycy, choć to również adepci kapitalizmu, są bardzo zaniepokojeni. Tak np. we Francji Jacques Attali […]

Czy Ameryka stała się nowym bóstwem opiekuńczym?

Religia zawsze odgrywała ogromną rolę w życiu publicznym USA. To jedna z najważniejszych osobliwości kultury politycznej tego kraju. W upoli- tycznionej postaci religijność stanowi tam istotny element budowania poczucia wspólnoty narodowej. Amerykańska religia obywatelska zasa- dza się na przekonaniu o wyjątkowości narodu północnoamerykańskiego i szczególnej misji dziejowej, którą ma on do wykonania. Rządy ekipy prezydenta Busha przyniosły renesans tej ideologii, […]

Iracka hańba III RP

W połowie grudnia minionego roku nowy rząd zadeklarował chęć wycofania polskich oddziałów z Iraku do końca października 2008 r. Wydaje się, że mimo po- czątkowych oporów prezydent Kaczyński pogodził się z tym terminem. To jedna z tych spraw w polskiej polityce, wokół których panuje niemal powszech- na zgoda. Pomysł ewakuacji z Iraku łączy prawicę i lewicę niemal w takim samym stopniu w jakim w roku […]

Afryka mówi „nie”

Na wielkie nieszczęście aroganckiej Europy, stało się coś, co trudno było sobie wyobrazić: w poczuciu dumy i rewolty Afryka, którą wielu uważa za uległą, bo zubożałą, powiedziała nie. Nie dla kaftana bezpieczeństwa w postaci Porozumień o Partnerstwie Gospodarczym (PPG). Nie dla dzikiej liberalizacji wymiany handlowej. Nie dla najnowszych wcieleń paktu kolonialnego. Stało się to w Lizbonie, w grudniu ub.r., na II […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top