Przepyszne dania za małe pieniądze

Urzędnicy, kadry zaniepokojone ceną żywności, ubodzy pracownicy, emeryci grzebiący w śmietnikach supermarketów: kwestia „siły nabywczej” pozbawia rządy europejskie wiarygodności. W wyborach samorządowych we Francji, Wło- szech, Wielkiej Brytanii ugrupowania rządzące poniosły dotkliwe porażki. W Stanach Zjednoczonych w częściowych wyborach partia republikańska straciła od marca trzy spośród swoich bastionów. Jeden z tych okręgów wyborczych należał do niej od 33 lat, drugi […]

Tybet w więzieniu marzeń

Oto jaki obraz narzuca się nam dziś w doniesieniach wszystkich mediów: Chińska Republika Ludowa, która od 1949 r. nielegalnie okupuje Tybet, przez dekady zajmo- wała się brutalnym i systematycznym niszczeniem nie tylko religii tybetańskiej, ale wręcz tożsamości Tybetańczyków jako wolnych ludzi. Niedawno, kolejny raz protest ludności tybetańskiej przeciw chińskiej okupacji został zdławiony przez brutalne siły wojskowe i policyjne. Biorąc […]

Liberalizacja i głód

Od kilku tygodni media donoszą, że świat stanął w obliczu gigantycznej klęski głodu. Wszystko wskazuje na to, że jej rozmiary będą katastrofalne. Jeżeli w „normalnej” sytuacji co roku na świecie przybywa 4 miliony głodujących, to przewiduje się, że w tym roku liczba głodnych zwiększy się o 100 milionów (obecnie jest ich 840 mln). O ile zwiększy się liczba ofiar głodu, […]

MFW wobec nowej klęski godu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światowa Organizacja Handlu obiecywały, że wzrost przepływów towarów przyczyni się do wykorzenienia ubóstwa i głodu. Uprawy roślin wyżywieniowych? Samodzielność żywnościowa? Za rzecz bardziej inteligentną uznano rezygnację z lokalnego rolnictwa lub przestawienie go na produkcję eksportową. W ten sposób miano wyciągnąć większe korzyści – nie z warunków naturalnych, bardziej sprzyjających, na przykład, meksykańskiemu pomidorowi czy filipińskimi ananasowi, […]

Walka o iracką ropę wchodzi w nowy etap

W irackim zbiorze ustaw ciągle brak kontrowersyjnego prawa naftowego, choć od pierwszego terminu uchwalenia go upłynęło już osiemnaście miesięcy, a od przyjęcia przez gabinet – rok. Podczas minionych czterech miesięcy byliśmy świadkami światowych protestów przeciwko rozwiązaniom narzucanym Irakowi przez administrację prezydenta Busha. Szala zwycięstwa w publicznej debacie przechyla się na stronę przeciwników prawa naftowego i symbolizowanej przez to […]

Kto zapłaci za kryzys?

Kryzys finansowy i coraz większe zagrożenie kryzysem realnej gospodarki globalnej pogłębia się od ponad pół roku. Początkowo usiłowano bagatelizować skalę niebezpieczeństwa, ale gdy w styczniu br. specjalista od błędnych prognoz Leszek Balcerowicz oświadczył wszem i wobec, że nie widzi żadnego kryzysu („Kryzys? Nie widzę kryzysu”, Dziennik 23.01.2008) nawet najbardziej naiwni optymiści stracili złudzenia. Od kiedy w sierpniu zeszłego roku […]

Protekcjonizm wiecznie żywy

Można się było spodziewać, że w dniu, w którym Stany Zjednoczone będą borykały się jednocześnie z recesją i przepastnym deficytem handlowym, wolny handel zostanie zakwestionowany przez jego najbardziej wpływowego adwokata. Zakup przez armię amerykańską 179 powietrznych tankowców częściowo wyproduko- wanych przez European Aeronautic Defence and Space (EADS) wcale nie przeczy głębokiej tendencji, ponieważ z tego kontraktu na 35 miliardów dolarów […]

Wojskowy keynesizm w USA

Globalne zaufanie do gospodarki Stanów Zjednoczonych spadło do zera, czego dowiódł styczniowy krach na giełdzie. W gospodarce amerykań- skiej obserwujemy ogromną anomalię, która wykracza poza kryzys kre- dytów hipotecznych typu subprime, „bańkę” na rynku nieruchomości czy perspektywę recesji: ta anomalia to 60 lat niewłaściwej alokacji zasobów, pożyczek i opierania życia gospodarczego na kompleksie wojskowo- przemysłowym. Wojskowych awanturników […]

Słowa moralnej zapaści

Prawicowi politycy i propagandziści izraelscy oraz ich sojusznicy w USA nie wahają się przed eksploatacją pojęcia Holocaustu. Bezwstydnie i z pełnym wyra- chowania cynizmem wykorzystują jego złowrogą moc, gdy oskarżają Palestyń- czyków i w ogóle Arabów o chęć urzeczywistnienia nowej Zagłady. W tej optyce oblężone palestyńskie enklawy na terenach okupowanych, odcięte od zasobów naturalnych i siebie nawzajem, otoczone 10 metrowej wysokości betonowym […]

Uproszczona demokracja

Grozi, że 1 stycznia 2009 r. kilka spośród 26 państw członkowskich Unii Euro- pejskiej wyposaży się w instytucje odrzucone przez ich społeczeństwa. Do tego czasu wszystkie państwa członkowskie mają ratyfikować traktat lizboński, podpisany w grudniu ub.r. przez szefów państw lub rządów. Uczyniły to już Węgry, Malta, Słowenia, Rumunia i Francja. A przecież Nicolas Sarkozy deklarował: „Bycie konsekwentnym Europejczykiem i odpowiedzialnym […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top