Belka we własnym oku

Polska opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na wszelką niesprawiedliwość, łamanie prawa międzynarodowego, zbrojną agresję, panoszący się imperializm i cywilne ofiary jego niepohamowanych apetytów. Polskie media, politycy i autorytety chętnie zabierają głos w tych sprawach stając pryncypialnie po stronie napadniętych, okupowanych, cierpiących… pod warunkiem wszelako, że nie chodzi o agresje, okupacje i cierpienia, których współsprawcą jest III Rzeczpospolita. Nasze wyczulenie na […]

Gdy Rosja się podnosi

Niedługo dręczyła nas kwestia odpowiedzialności za wywołanie konfliktu na Kaukazie. Od ataku armii gruzińskiej na Osetię Południową nie minął tydzień, a już dwaj komentatorzy francuscy, specjaliści od wszystkiego, uznali, że jest ona „przestarzała” [1]. Ton nadał wpływowy neokonserwatysta amerykański. Nieistotne, kto zaczął, orzekł Robert Kagan, bo „gdyby tym razem Micheil Saakaszwili nie wpadł w pułapkę zastawioną przez Władimira […]

Kontynent zorganizowanej grabieży

Spośród 177 krajów znajdujących się na liście ONZ określającej poziom rozwoju społecznego, Mozambik jest na 168 pozycji. 54% ludności tego kraju żyje poniżej poziomu ubóstwa. Mimo to statystyki pokazują popra- wę – gospodarka osiąga stabilny, 8% poziom wzrostu rocznie, a w per- spektywie planowane są kolejne wielkie projekty. Drogą pełną kurzu, pogwizdując, biegnie dziewczynka w czapce świętego […]

Trzy kryzysy

Coś podobnego nigdy się nie zdarzyło. Po raz pierwszy w historii współczesnej ekonomii, trzy kryzysy o dużym zasięgu – finansowy, energetyczny i żywnościowy – zbiegają się w czasie, wpływają na siebie, łączą. Każdy z nich z osobna oddzia- łuje na pozostałe, pogłębiając w ten sposób zniszczenie istniejącej gospodarki. Niezależnie od tego, jaki wysiłek wkładają władze w minimalizowanie znaczenia obecnej chwili, prawda jest taka, […]

Barack Obama

Barack Obama ma szczęście. Ma zająć miejsce jednego z najbardziej niepopu- larnych prezydentów w dziejach kraju; młody to człowiek, „mieszaniec” i wygląda na to, że cała planeta oczekuje na jego wprowadzenie się do Białego Domu. Wydaje się więc, że jest lepiej przygotowany niż ktokolwiek inny do „odnowy przywództwa amerykańskiego w świecie” [1], to znaczy do rehabilitacji marki „Ameryka” i zapewnienia większej […]

O więzieniach CIA w Polsce

Pierwsza informacja o tajnych więzieniach CIA w Europie w listopadzie w 2005 r. podana przez Danę Priest w artykule w Washington Post poruszyła opinię publiczną w USA i w krajach Unii Europejskiej. To był wstrząs. Specjalne komisje dla zbadania tej sprawy zostały powołane zarówno przez Radę Europy jak i Parlament Europejski. Komisja Parlamentu Europejskiego „ds. rzekomego wykorzystywania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania […]

Tarcza amerykańskiej bezkarności

W polskiej polityce zagranicznej nie widać oznak zbliżania się sezonu ogórkowego. Lipiec upływa pod znakiem negocjacji w sprawie amerykańskiej tarczy antyrakie- towej. W obliczu nadchodzących wyborów prezydenckich w USA i możliwej rezygnacji z realizacji projektu przez administrację następcy George’a W. Busha Amerykanie zdecydowali się na gwałtowne przyspieszenie w tej kwestii. Z delikatnością właściwą urzędującej jeszcze neokonserwatywnej ekipie Białego Domu usiłowali przyprzeć polski […]

Obietnica europejska

Wyobraźmy sobie, że zaraz po uniewinnieniu oskarżonego przez ławę przysięgłych sędzia ponownie udziela głosu oskarżycielowi, aby uzupełnił on swoją mowę oskarżycielską. I że tym razem oskarżycielowi udaje się przekonać ławę przysięgłych i dostać głowę oskarżonego. Dlaczego coś takiego nie miałoby być możliwe? Przecież 12 czerwca br., tuż po odrzuceniu traktatu lizbońskiego – który nie może wejść w życie, […]

Masowe akcje strajkowe w Egipcie

Gwałtowna fala strajków robotników egipskich stanowi bezpośrednie wyzwanie dla tych, którzy dowodzą marginalizacji ekonomicznej i politycznej klasy robotniczej Bliskiego Wschodu – i szerzej, Trzeciego Świata. Strajki te często kończyły się du- żym powodzeniem, zmuszając zarządy firm i rząd do ustępstw – znacznych pod- wyżek płac, stałego zatrudnienia dla robotników tymczasowych, wypłaty zaległych premii i dodatkowych pensji. Choć żądania robotników […]

Ruch pracowniczy na zakręcie

Za fasadą PR-owskich popisów Donalda Tuska partia, która doszła do władzy pod hasłami obrony demokracji przed szalonymi bliźniakami szykuje się do uderzenia w same fundamenty demokracji społecznej – w prawo do strajku, wolność związkową i Kodeks pracy. Organizacje pracodawców i rząd lansują pomysły obarczenia pracowników kosztami strajków, dążą do faktycznej delegalizacji małych związków, a wreszcie snują plany zawieszenia przepisów Kodeksu […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top