Kontynent zorganizowanej grabieży

Spośród 177 krajów znajdujących się na liście ONZ określającej poziom rozwoju społecznego, Mozambik jest na 168 pozycji. 54% ludności tego kraju żyje poniżej poziomu ubóstwa. Mimo to statystyki pokazują popra- wę – gospodarka osiąga stabilny, 8% poziom wzrostu rocznie, a w per- spektywie planowane są kolejne wielkie projekty. Drogą pełną kurzu, pogwizdując, biegnie dziewczynka w czapce świętego […]

Trzy kryzysy

Coś podobnego nigdy się nie zdarzyło. Po raz pierwszy w historii współczesnej ekonomii, trzy kryzysy o dużym zasięgu – finansowy, energetyczny i żywnościowy – zbiegają się w czasie, wpływają na siebie, łączą. Każdy z nich z osobna oddzia- łuje na pozostałe, pogłębiając w ten sposób zniszczenie istniejącej gospodarki. Niezależnie od tego, jaki wysiłek wkładają władze w minimalizowanie znaczenia obecnej chwili, prawda jest taka, […]

Barack Obama

Barack Obama ma szczęście. Ma zająć miejsce jednego z najbardziej niepopu- larnych prezydentów w dziejach kraju; młody to człowiek, „mieszaniec” i wygląda na to, że cała planeta oczekuje na jego wprowadzenie się do Białego Domu. Wydaje się więc, że jest lepiej przygotowany niż ktokolwiek inny do „odnowy przywództwa amerykańskiego w świecie” [1], to znaczy do rehabilitacji marki „Ameryka” i zapewnienia większej […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top