Wojskowy keynesizm w USA

Globalne zaufanie do gospodarki Stanów Zjednoczonych spadło do zera, czego dowiódł styczniowy krach na giełdzie. W gospodarce amerykań- skiej obserwujemy ogromną anomalię, która wykracza poza kryzys kre- dytów hipotecznych typu subprime, „bańkę” na rynku nieruchomości czy perspektywę recesji: ta anomalia to 60 lat niewłaściwej alokacji zasobów, pożyczek i opierania życia gospodarczego na kompleksie wojskowo- przemysłowym. Wojskowych awanturników […]

Słowa moralnej zapaści

Prawicowi politycy i propagandziści izraelscy oraz ich sojusznicy w USA nie wahają się przed eksploatacją pojęcia Holocaustu. Bezwstydnie i z pełnym wyra- chowania cynizmem wykorzystują jego złowrogą moc, gdy oskarżają Palestyń- czyków i w ogóle Arabów o chęć urzeczywistnienia nowej Zagłady. W tej optyce oblężone palestyńskie enklawy na terenach okupowanych, odcięte od zasobów naturalnych i siebie nawzajem, otoczone 10 metrowej wysokości betonowym […]

Uproszczona demokracja

Grozi, że 1 stycznia 2009 r. kilka spośród 26 państw członkowskich Unii Euro- pejskiej wyposaży się w instytucje odrzucone przez ich społeczeństwa. Do tego czasu wszystkie państwa członkowskie mają ratyfikować traktat lizboński, podpisany w grudniu ub.r. przez szefów państw lub rządów. Uczyniły to już Węgry, Malta, Słowenia, Rumunia i Francja. A przecież Nicolas Sarkozy deklarował: „Bycie konsekwentnym Europejczykiem i odpowiedzialnym […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top