Kapuściński? Po prostu Mistrz

Śmierć polskiego dziennikarza Ryszarda Kapuścińskiego w wieku 74 lat, 22 stycznia 2007 r., wywołała ogromną i zasłużoną falę pochwał pod jego adresem na całym świecie. Siłą swojego dzieła Kapuściński stał się praw- dziwym odniesieniem moralnym dziennikarstwa, mistrzem, który – jak wskazuje Ignacio Ramonet – podniósł rangę reportażu do kategorii dzieła sztuki. Pewnego zimowego popołudnia 1986 r., gdy Bonn było […]

Strach

W dyskusji wywołanej wydaniem w Polsce książki Jana Tomasza Grossa Strach Marek Edelman powiedział m.in.: „Książka Grossa minie bez echa. Jestem pewien, że za trzy miesiące już nikt nie będzie o niej mówił. Znak zarobi na niej duże pieniądze, a potem wszyscy usną. By coś się zmieniło, musi wymrzeć to pokolenie, które widziało Zagładę.” [1] Legendarny przywódca powstania w warszawskim […]

Krach 2008?

Czy zapowiedź poważnego obniżenia stóp procentowych przez amerykański Bank Rezerw Federalnych zdoła zapobiec recesji w Stanach Zjednoczonych i oddalić widmo światowego krachu? Tak uważa wielu ekspertów. Jeśli nawet spodziewają się zmniejszenia wzrostu, nie przewidują brutalnego zwolnienia tempa rozwoju gospodarki światowej. Jednak inni analitycy, choć to również adepci kapitalizmu, są bardzo zaniepokojeni. Tak np. we Francji Jacques Attali […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top