Szpitale to nie supermarkety

Ewelina Latosek, Karol Domański: Projekt reformy służby zdrowia autor- stwa Platformy Obywatelskiej zakłada przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Jakie są, według Pana, największe zagrożenia związa- ne z komercjalizacją służby zdrowia w Polsce? Marek Balicki: Skutkiem tej reformy może być niekontrolowana prywatyzacja szpitali, a to pociągnie za sobą szereg zagrożeń. Prywatyzacja, czyli przekazanie większości udziałów w ręce prywatne, powoduje zmianę […]

Neoliberalizm z krwią na rękach

W ubiegłym miesiącu warszawskie wydawnictwo MUZA wydało głośną książkę Naomi Klein Doktryna szoku, w której jednym z głównych oskarżonych jest Milton Friedman – najgłośniejszy XX-wieczny propagator neoliberalizmu. Klein udowadnia, iż neoliberalne recepty Friedmana i jego współpracowników, które społecznie i gospodarczo rozłożyły na łopatki dziesiątki krajów od początku lat 70., mogły być wprowadzane tylko za pomocą nagiej siły – terrorem, […]

Myśląc o czymś, co nie do pomyślenia

Tak więc, wszystko było możliwe. Możliwa okazała się zmasowana interwencja finansowa państwa. Okazuje się, że można było puścić w niepamięć wymogi takiego fundamentu Unii Europejskiej, jak Pakt Stabilności i Wzrostu z 1997 r. Banki centralne mogły skapitulować w obliczu pilnej potrzeby ożywienia gospodarczego. Można było potępić raje podatkowe. To wszystko okazało się możliwe, bo trzeba było ratować banki. Przez 20 […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top