Czy Ameryka stała się nowym bóstwem opiekuńczym?

Religia zawsze odgrywała ogromną rolę w życiu publicznym USA. To jedna z najważniejszych osobliwości kultury politycznej tego kraju. W upoli- tycznionej postaci religijność stanowi tam istotny element budowania poczucia wspólnoty narodowej. Amerykańska religia obywatelska zasa- dza się na przekonaniu o wyjątkowości narodu północnoamerykańskiego i szczególnej misji dziejowej, którą ma on do wykonania. Rządy ekipy prezydenta Busha przyniosły renesans tej ideologii, […]

Iracka hańba III RP

W połowie grudnia minionego roku nowy rząd zadeklarował chęć wycofania polskich oddziałów z Iraku do końca października 2008 r. Wydaje się, że mimo po- czątkowych oporów prezydent Kaczyński pogodził się z tym terminem. To jedna z tych spraw w polskiej polityce, wokół których panuje niemal powszech- na zgoda. Pomysł ewakuacji z Iraku łączy prawicę i lewicę niemal w takim samym stopniu w jakim w roku […]

Afryka mówi „nie”

Na wielkie nieszczęście aroganckiej Europy, stało się coś, co trudno było sobie wyobrazić: w poczuciu dumy i rewolty Afryka, którą wielu uważa za uległą, bo zubożałą, powiedziała nie. Nie dla kaftana bezpieczeństwa w postaci Porozumień o Partnerstwie Gospodarczym (PPG). Nie dla dzikiej liberalizacji wymiany handlowej. Nie dla najnowszych wcieleń paktu kolonialnego. Stało się to w Lizbonie, w grudniu ub.r., na II […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top