Kosowo na beczce prochu

Nieuregulowana od ośmiu lat i zagmatwana kwestia Kosowa znów znajduje się w centrum polityki międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, niewątpliwie upojony triumfalnym powitaniem w stolicy Albanii Tiranie 10 czerwca br., zaalarmował ministerstwa spraw zagranicznych oświadczając, że trzeba umieć powiedzieć „dość!”, gdy rokowania za bardzo się przeciągają. Jego zdaniem, Kosowo powinno wkrótce ogłosić jednostronnie niepodległość, a Stany Zjednoczone […]

Głowa (nie) od parady

Dawno nie było takiej czaderskiej imprezy. Stare hiciory i oldskulowe klimaty, niesamowici ludzie, gadżety i kabriolety. Wszędzie queerowe bańki, piłka plażowa, tęczowe włosy. Pływaliśmy w tym sosie i tańczyliśmy po ulicach. Paradowaliśmy. Mój bardzo zasadniczy przyjaciel, człowiek poważny, krzywił się jednak na beztroski nastrój i nie przypadło mu do smaku to, co inni uczestnicy Parady Równości poczytywali za niewątpliwą zaletę. […]

Paradoksy praw człowieka

W imię ideałów od zawsze wyruszały w bój armie, zabijało się ludzi, pustoszyło kraje i niszczyło miasta. Ostatnie światowe mocarstwo USA i jego wasale nie stanowią tutaj wyjątku. Mobilizacji podlegają nie tylko lotniskowce, czołgi i myśliwce armii dokonującej inwazji na Irak, lecz tak­że, nie po raz pierwszy zresztą, idea praw człowieka, po to, by za­pre­zen­to­wać światu legitymację uprawniającą do […]

Skandal płacowy

W obecnych dyskusjach o sensie i tzw. zagrożeniach podnoszenia płac w naszym kraju jest coś kuriozalnego. Tylko tak można nazwać sytuację, w której poważni publicyści w poczuciu odpowiedzialności za los kraju zastanawiają się, czy owoce wzrostu gospodarczego, a także dynamicznego wzrostu wydajności pracy należy dzielić między tych, którzy je wypracowują. Wrażenie kuriozalności potęguje fakt, że […]

Francuski populizm

Jest coś fascynującego w tygrysim kroku, jakim Nicolas Sarkozy doszedł we Francji do stanowiska prezydenta Republiki. Niepodważalny geniusz polityczny, którego dowiódł w czasie całej kampanii, ta mieszanka woluntaryzmu, autorytetu, bez­poś­redniości, prowokacji, nacjonalizmu i liberalizmu, połączona spoiwem błyskotliwego oratorstwa i inteligencji w komunikacji z masami pozwoliła mu, przy udziale zmasowanego wsparcia mediów i władzy ekonomicznej, narzucić swoją osobę z widowiskową skutecznością. Zdumiewająca była intelektualna […]

Decydujące wybory w Turcji

Te wybory prezydenckie zapowiadają koniec cyklu, prawdziwą zmianę epoki. Ze względu na to wszystko, co dotyczy przyszłości Europy, z uwagą śledzi ona walkę wyborczą. Czy siłą rzeczy nowej osobistości, która wygra w maju, uda się przy­wrócić zaufanie społeczne, złagodzić napięcia między społecznościami i wznowić debatę z Unią Europejską? Mówimy, rzecz jasna, o Turcji, która na początku maja, pośród gwałtownych ma­ni­festacji […]

Zniszczenie Guerniki

Wojna domowa trwała w całej Hiszpanii, gdy w poniedziałek 26 kwietnia 1937 r., między 16.15 a 19.30, na Guernikę, miasto będące symbolem baskijskiej tożsamości narodowej, spadł grad bomb, zrównując je z zie­mią. Po raz pierwszy w historii podjęto próbę całkowitego zniszczenia jakiejś aglomeracji wraz z jej cywilnymi mieszkańcami. Spłonęło czterysta z pięciuset stojących w granicach miasta budynków. Z sześciu tysięcy mieszkańców ponad tysiąc poniosło śmierć… […]

Czy zdobycze feminizmu mogą zostać utracone?

Kiedy miałam osiemnaście lat, byłam przekonana, że równość między mężczyznami i kobietami jest już faktem – opowiada Maud Gelly, młoda lekarka i działaczka CNDF (Collectif National des Droits des Femmes, Krajowe Zgromadzenie na rzecz Praw Kobiet). – Straciłam złudzenia, gdy któregoś lata pracowałam jako kelnerka i mogłam obserwować za­cho­wa­nie klientów, a także mojego szefa. A gdy w czasie studiów odbywałam praktykę […]

Objawione przeznaczenie wuja Sama

Doktryna Monroe’a, proklamowana w 1823 r. przez noszącego to nazwisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, przeciwstawiła się interwencji ja­kiego­kolwiek europejskiego mocarstwa kolonialnego na kontynencie ame­rykańskim – dlatego że to Stany Zjednoczone były tam już wówczas mocarstwem kolonialnym. W 1927 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Paryżu, Myron Herrick, wydał z okazji kolejnej rocznicy urodzin Jerzego Waszyngtona bankiet dla przedstawicieli latynoamerykańskich państw członkowskich Związku […]

Lustracyjna paranoja w Polsce

Nazywają to ustawą lustracyjną. „Lustracja” zgodnie z definicją słownikową oz­na­cza „rytualne oczyszczenie”. A w Polsce, gdzie myślenie o świecie wytyczają katolicyzm i historia, w słowie tym mieści się również poczucie winy, żal i skrucha. Ustawa lustracyjna, przegłosowana w październiku ubiegłego roku i wprowadzona w życie 15 marca, nakazuje, by 700 tysięcy Polaków wyznało, czy współ­pra­co­wało z władzami komunistycznymi w latach 1945-1989. Wyżsi urzędnicy pań­stwo­wi, wykładowcy, prawnicy, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top