Zniszczenie Guerniki

Wojna domowa trwała w całej Hiszpanii, gdy w poniedziałek 26 kwietnia 1937 r., między 16.15 a 19.30, na Guernikę, miasto będące symbolem baskijskiej tożsamości narodowej, spadł grad bomb, zrównując je z zie­mią. Po raz pierwszy w historii podjęto próbę całkowitego zniszczenia jakiejś aglomeracji wraz z jej cywilnymi mieszkańcami. Spłonęło czterysta z pięciuset stojących w granicach miasta budynków. Z sześciu tysięcy mieszkańców ponad tysiąc poniosło śmierć… […]

Czy zdobycze feminizmu mogą zostać utracone?

Kiedy miałam osiemnaście lat, byłam przekonana, że równość między mężczyznami i kobietami jest już faktem – opowiada Maud Gelly, młoda lekarka i działaczka CNDF (Collectif National des Droits des Femmes, Krajowe Zgromadzenie na rzecz Praw Kobiet). – Straciłam złudzenia, gdy któregoś lata pracowałam jako kelnerka i mogłam obserwować za­cho­wa­nie klientów, a także mojego szefa. A gdy w czasie studiów odbywałam praktykę […]

Objawione przeznaczenie wuja Sama

Doktryna Monroe’a, proklamowana w 1823 r. przez noszącego to nazwisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, przeciwstawiła się interwencji ja­kiego­kolwiek europejskiego mocarstwa kolonialnego na kontynencie ame­rykańskim – dlatego że to Stany Zjednoczone były tam już wówczas mocarstwem kolonialnym. W 1927 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Paryżu, Myron Herrick, wydał z okazji kolejnej rocznicy urodzin Jerzego Waszyngtona bankiet dla przedstawicieli latynoamerykańskich państw członkowskich Związku […]

Lustracyjna paranoja w Polsce

Nazywają to ustawą lustracyjną. „Lustracja” zgodnie z definicją słownikową oz­na­cza „rytualne oczyszczenie”. A w Polsce, gdzie myślenie o świecie wytyczają katolicyzm i historia, w słowie tym mieści się również poczucie winy, żal i skrucha. Ustawa lustracyjna, przegłosowana w październiku ubiegłego roku i wprowadzona w życie 15 marca, nakazuje, by 700 tysięcy Polaków wyznało, czy współ­pra­co­wało z władzami komunistycznymi w latach 1945-1989. Wyżsi urzędnicy pań­stwo­wi, wykładowcy, prawnicy, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top