Aaaaaby… zalegalizować aborcję

Liga Polskich Rodzin – skrajnie prawicowe ugrupowanie skupiające fundamentalistów religijnych – ma ambicję zmienić Konstytucję. Na razie odpuścili sobie wprowadzanie Boga do każdego artykułu ustawy zasadniczej, na później zostawili też definicję „prawdziwego Polaka”. Zaczęli od wzięcia się za kobiety. Oficjalnie – dążą do wzmocnienia ochrony nienarodzonych. Skrajna prawica przedstawiła projekt zmiany Konstytucji, który spowodowałby, że […]

Czy Unia Europejska powinna zawrzeć sojusz z Rosja?

Tak jak zapowiadały rozliczne komentarze, listopadowy szczyt Unia Europejska – Rosja w Helsinkach okazał się porażką. Okazał się jednak kamieniem milowym w relacjach obu stron o tyle, że zmusił partnerów do ponownego zdefiniowania wzajemnych stosunków. Stosunki te zaczęły się psuć pod koniec 2003 r., czyli w okresie, kiedy precyzowały się plany rozszerzenia Unii o dziesięć nowych państw. W tym samym czasie cała […]

Ani kary, ani chwały

Dyktatura gen. Augusto Pinocheta w Chile w latach 1972-1989 nie była sprawą jednego człowieka, który całemu narodowi narzucił terror, lecz szerokiego kręgu wspólników w kraju i za granicą, biorących udział w likwidacji przeciwników politycznych i w grabieży kraju. Pinochet, symbol i synteza samowładców wojskowych rządzących Ameryką Łacińską w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, był przejawem lęku warstw uprzywilejowanych przed masami. Dla ochrony tych warstw nie […]

Kat zamiast prawdy

Koniec ubiegłego roku przyniósł wiadomości o śmierci dwóch krwawych dyktatorów. Najpierw przyszedł koniec na Augusto Pinocheta, potem na Saddama Husajna. Los obu tyranów wskazuje na pewne podobieństwa, ale jeszcze bardziej znaczące są różnice. Szczególnie dotyczy to sposobu, w jaki zeszli ze sceny historycznej. Porównanie ich mówi nie tylko o naturze współczesnej dyktatury, ale przede wszystkim o tych, którzy uzurpują […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top