Przemysł zbrojeniowy na usługach giełdy

Inwestycja czy gigantyczne oszustwo? Na fali optymizmu po końcu zimnej wojny w Europie i w Stanach Zjednoczonych wprowadzono w życie sze­roko zakrojone programy restrukturyzacji sektorów zbrojeniowych (problem zbędnych baz wojskowych, nadprodukcji w przemyśle zbro­je­nio­wym…). Między 1991 a 1999 r. związane z tym projekty Komisji Euro­pejskiej pochłonęły ponad 900 mln euro. Te fundusze, pokrywające około 50% wydatków przewidzianych przez państwa członkowskie, wraz z posz­czególnymi […]

Napięcia w Korei

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim gwałtownie się zaogniła, gdy 5 lipca, mimo wcześniejszych ostrzeżeń Waszyngtonu i Tokio, Korea Północna wystrzeliła siedem rakiet balistycznych. Jeden z pocisków, Taepodong 2, który podobnie jak sześć pozostałych wpadł do Morza Japońskiego, teoretycznie mógłby dosięgnąć terytorium USA. Choć podjęte próby rakietowe nie łamały międzynarodowych praw, są godne potępienia, bowiem osłabiają bezpieczeństwo północno-wschodniej Azji, […]

Nowe indywidualne mass-media

Informacja i komunikacja zawsze wskazują kierunki działań panujących władz i władz alternatywnych, społecznego oporu oraz zmian. Główną stawką w tej grze jest wpływ na umysły ludzi, tak ważny w komunikacji. To przez kształtowanie ludzkich myśli władze konstytuują się w społeczeństwach, a społeczeństwa ewoluują. Fizyczne i mentalne represje to niewątpliwie ważny wymiar rządzenia, lecz jeśli obywatele radykalnie zmienią swój sposób widzenia rzeczy, jeśli […]

Zneutralizować logikę „zderzenia cywilizacji”

Izrael, będąc jedną z największych potęg militarnych świata ściśle związaną z hiperpotęgą amerykańską i dysponujący całym wachlarzem środków nowoczesnej wojny, powiada, że jego celem jest tylko ochrona własnych obywateli. Izraelczycy mają historyczne powody, by czuć się kolektywnie zagrożeni. Są zawsze w pewien sposób „w zawieszeniu”. Ale to właśnie Palestyńczycy walczą dzisiaj o przeżycie jako lud. […]

Imperialny sen lewicy

Upadek komunizmu spowodował wiele niezamierzonych spustoszeń w sposobie myślenia na lewicy. Komunizm, dopóki istniał, zmuszał tak swoich zwolenników jak i przeciwników do politycznej refleksji, to znaczy do proponowania krótko i długoterminowych programów, do ustalania priorytetów i do szacowania stosunków sił. Stojąca za tą refleksją filozofia moralna, „naukowa” i „materialistyczna”, polegała na wpisywaniu dużych i małych tragedii oraz zbrodni w ciąg przyczyn i skutków, […]

Jutro Kuba

Gdy na emigracji w Miami tysiące Kubańczyków świętowały chorobę, a nawet śmierć „tyrana”, świat wstrzymał oddech. Z powodu zabiegu chirurgicznego, 31 lipca, w ramach przewidzianych przez konstytucję, prezydent Kuby Fidel Castro „tymczasowo” przekazał obowiązki siedmioosobowemu zespołowi, w tym bratu Raulowi. Z Florydy Narodowa Fundacja Kubańsko-Amerykańska (CANF), zmobilizowana już w kwietniu 2003 r. w związku z atakiem na Bagdad pod hasłem „Dziś Irak, jutro Kuba!”, […]

Dyskretny urok bezpłatności

„Bezpłatne gazety”, „20% produktu gratis”… Słowa „bezpłatny”, darmowy”, „gratis” wdzierają się w każdą szczelinę, a rzeczywista bezpłatność zanika. Zbezczeszczona przez marketing, który zwerbował ją do stymulowania popytu, nie mieści się już w ofercie politycznej. Ostała się jedynie w określeniach kilku instytucji, jak choćby w wyrażeniu „bezpłatne szkolnictwo” – wyrażeniu uświęconym wiekową liturgią republikańską, którego nikt nie ośmiela się poprawić na […]

Karol Marks – Żyd antysemita?

Bruno Bauer, który z powodu swoich diatryb antyreligijnych stracił pracę na Uniwersytecie w Bonn, opublikował w 1843 r. dwie książki: Kwestię żydowską oraz Zdolność dzisiejszych Żydów i chrześcijan do emancypacji. Rozważa w nich dążenie Żydów niemieckich do emancypacji politycznej. W XIX w. Niemcy stanowiły zlepek odrębnych państw, w których obowiązywało wprawdzie prawodawstwo zróżnicowane, ale żadna ustawa nie dawała Żydom praw obywatelskich. Prawa te […]

Neoliberalny mit konkurencji

„Konkurencja stymuluje sprzedaż, a więc tworzy zbyt dla przedsiębiorstw, co zachęca je do tworzenia miejsc pracy”, przypomina Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tymczasem zalety przypisywane konkurencji nie mają oparcia w badaniach naukowych, lecz w interesownej wierze, którą szerzy neoliberalna ideologia kapitału. Afirmacja takiego dogmatu pozwala neoliberalnym ekonomistom zdusić wszelką debatę, a kapitałowi, wbrew podstawowym interesom ogólnospołecznym, daje wolną rękę. […]

Pęknięty Meksyk

Zmasowane i bezsporne oszustwo wyborcze. Przyznał to José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej. 25 ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej wyraziło swoje „głębokie zaniepokojenie”. „Ważne, abyśmy w możliwie najjaśniejszy sposób przekazali niepokój Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich w związku z wynikiem wyborów prezydenckich”, oświadczył holenderski minister spraw zagranicznych. Reporterzy Bez Granic przypominają, że „do wyborów doszło po czterech latach ciągłej […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top