Nowe indywidualne mass-media

Informacja i komunikacja zawsze wskazują kierunki działań panujących władz i władz alternatywnych, społecznego oporu oraz zmian. Główną stawką w tej grze jest wpływ na umysły ludzi, tak ważny w komunikacji. To przez kształtowanie ludzkich myśli władze konstytuują się w społeczeństwach, a społeczeństwa ewoluują. Fizyczne i mentalne represje to niewątpliwie ważny wymiar rządzenia, lecz jeśli obywatele radykalnie zmienią swój sposób widzenia rzeczy, jeśli […]

Zneutralizować logikę „zderzenia cywilizacji”

Izrael, będąc jedną z największych potęg militarnych świata ściśle związaną z hiperpotęgą amerykańską i dysponujący całym wachlarzem środków nowoczesnej wojny, powiada, że jego celem jest tylko ochrona własnych obywateli. Izraelczycy mają historyczne powody, by czuć się kolektywnie zagrożeni. Są zawsze w pewien sposób „w zawieszeniu”. Ale to właśnie Palestyńczycy walczą dzisiaj o przeżycie jako lud. […]

Imperialny sen lewicy

Upadek komunizmu spowodował wiele niezamierzonych spustoszeń w sposobie myślenia na lewicy. Komunizm, dopóki istniał, zmuszał tak swoich zwolenników jak i przeciwników do politycznej refleksji, to znaczy do proponowania krótko i długoterminowych programów, do ustalania priorytetów i do szacowania stosunków sił. Stojąca za tą refleksją filozofia moralna, „naukowa” i „materialistyczna”, polegała na wpisywaniu dużych i małych tragedii oraz zbrodni w ciąg przyczyn i skutków, […]

Jutro Kuba

Gdy na emigracji w Miami tysiące Kubańczyków świętowały chorobę, a nawet śmierć „tyrana”, świat wstrzymał oddech. Z powodu zabiegu chirurgicznego, 31 lipca, w ramach przewidzianych przez konstytucję, prezydent Kuby Fidel Castro „tymczasowo” przekazał obowiązki siedmioosobowemu zespołowi, w tym bratu Raulowi. Z Florydy Narodowa Fundacja Kubańsko-Amerykańska (CANF), zmobilizowana już w kwietniu 2003 r. w związku z atakiem na Bagdad pod hasłem „Dziś Irak, jutro Kuba!”, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top