Dyskretny urok bezpłatności

„Bezpłatne gazety”, „20% produktu gratis”… Słowa „bezpłatny”, darmowy”, „gratis” wdzierają się w każdą szczelinę, a rzeczywista bezpłatność zanika. Zbezczeszczona przez marketing, który zwerbował ją do stymulowania popytu, nie mieści się już w ofercie politycznej. Ostała się jedynie w określeniach kilku instytucji, jak choćby w wyrażeniu „bezpłatne szkolnictwo” – wyrażeniu uświęconym wiekową liturgią republikańską, którego nikt nie ośmiela się poprawić na […]

Karol Marks – Żyd antysemita?

Bruno Bauer, który z powodu swoich diatryb antyreligijnych stracił pracę na Uniwersytecie w Bonn, opublikował w 1843 r. dwie książki: Kwestię żydowską oraz Zdolność dzisiejszych Żydów i chrześcijan do emancypacji. Rozważa w nich dążenie Żydów niemieckich do emancypacji politycznej. W XIX w. Niemcy stanowiły zlepek odrębnych państw, w których obowiązywało wprawdzie prawodawstwo zróżnicowane, ale żadna ustawa nie dawała Żydom praw obywatelskich. Prawa te […]

Neoliberalny mit konkurencji

„Konkurencja stymuluje sprzedaż, a więc tworzy zbyt dla przedsiębiorstw, co zachęca je do tworzenia miejsc pracy”, przypomina Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tymczasem zalety przypisywane konkurencji nie mają oparcia w badaniach naukowych, lecz w interesownej wierze, którą szerzy neoliberalna ideologia kapitału. Afirmacja takiego dogmatu pozwala neoliberalnym ekonomistom zdusić wszelką debatę, a kapitałowi, wbrew podstawowym interesom ogólnospołecznym, daje wolną rękę. […]

Pęknięty Meksyk

Zmasowane i bezsporne oszustwo wyborcze. Przyznał to José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej. 25 ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej wyraziło swoje „głębokie zaniepokojenie”. „Ważne, abyśmy w możliwie najjaśniejszy sposób przekazali niepokój Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich w związku z wynikiem wyborów prezydenckich”, oświadczył holenderski minister spraw zagranicznych. Reporterzy Bez Granic przypominają, że „do wyborów doszło po czterech latach ciągłej […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top