Międzynarodówka dyplomatyczna

W listopadzie tego roku ruszyło wydanie węgierskie, w grudniu pojawić się mają się wydania fińskie i kuwejckie. Niezwykła „międzynarodówka” Le Monde diplomatique liczy już sześćdziesięciu pięciu członków! Dziennik International Herald Tribune wychodzi w dziewięciu krajach, tygodnik Newsweek ma cztery wydania międzynarodowe, a miesięcznik ELLE pojawia się w piętnastu wersjach, nie licząc francuskiej. Tymczasem Le Monde diplomatique ma już ponad sześćdziesiąt […]

Islamofaszyzm, ideologiczny straszak ekipy Busha

„Posługują się wielkimi hasłami, pustymi jak zepsuty ząb. PRAWO, WŁADZA, WŁADCA, ŚWIAT, BUNT, WIARA… Łączą je w groteskowe zes­ta­wie­nia, składające się na upraszczające opozycje: prawo i zbuntowany, władza i anioł.” W ten sposób „niweczą pracę polegającą na tworzeniu precyzyjnych i zróżnicowanych koncepcji, nie pozwalających uciekać się do uproszczonych dualizmów.” Tak w 1977 r. Gilles Deleuze określał „pseudomyślenie” owych „nowych filozofów”, którzy, jak […]

Jaruzelski utorował drogę Balcerowiczowi

Okrągła 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego stała się okazją do pompatycznych uroczystości oraz gorących sporów. Rządząca prawica znalazła w niej pretekst do kolejnej odsłony polityki historycznej, której oddaje się tym chętniej, im mniej ma pomysłów na teraźniejszość. W tym wypadku jednak, politycznie nacechowane zainteresowanie nie tak dawną przeszłością wydaje się pod pewnym względem usprawiedliwione. Trzeba przyznać, że […]

Palestyński labirynt

Idziemy ku przepaści. Czujemy mgliście, że cierpienia, jakich doświadczają Palestyńczycy, coraz śmielsze przejawy solidarności, jakie to wywołuje na Bliskim Wschodzie oraz ostre reakcje obronne Izraela mogą zawieść świat na skraj przepaści. Taka sytuacja, jaka panuje dziś między dwoma narodami, żydowskim i palestyńskim, które, słusznie czy nie, boją się siebie nawzajem, nie może trwać dłużej. Bowiem ten […]

„Powstanie słuchacza”: msza za Brechta w pięćdziesiątą rocznicę śmierci

Sztuki pouczające (Lehrstück): małe opery, oratoria albo patetyczne msze. Brecht uwielbiał chorały, nawiązywał do nich nie tylko ironicznie. W wywiadzie z 2003 r. reżyser Frank-Patrick Steckel podkreślał rolę patosu i krytykował powszechne zwycięstwo ironii w inscenizacjach Brechta. Jego postawę można sparafrazować słowami: patos tak, ale proszę bez patologicznej wiwisekcji dokonywanej na sztukach Brechta! Lot przez ocean [1], pierwsza sztuka pouczająca Brechta, […]

Od imigracji do integracji

Wiele setek tysięcy Latynosów mieszkających w Stanach Zjednoczonych protestowało 1 maja przeciwko zgłoszonemu przez Republikanów pro­jektowi ustawy o odpowiedzialności karnej nielegalnych imigrantów. Także w Unii Europejskiej można zauważyć tendencję do zaostrzania przepisów imigracyjnych. Projekt reformy CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), w zasadzie przyjęty przez fran­cuski parlament na początku czerwca, faworyzuje osoby […]

Koniec pracy i powszechny dochód?

Sporo nurtów politycznych, zresztą dość różnorodnych, opiera swoje projekty przeobrażeń społecznych na tezie o końcu pracy. Wyciągają z niej wniosek, że dziś osią, wokół której powinny ukształtować się takie projekty, jest postulat powszechnego dochodu. Chcemy tu wskazać na sprzeczności takiego stanowiska, które w istocie wynikają z wycin­ko­we­go w najlepszym razie pojęcia o przeobrażeniach kapitalizmu. Punktem wyjścia i nicią przewodnią wszelkiej refleksji o pracy […]

Nowa Japonia

Azją Północno-Wschodnią, silnie wstrząśniętą próbą z bronią jądrową, przeprowadzoną 9 października br. przez Koreę Północną, kilka dni wcześniej, 26 września, w nie mniejszym stopniu wstrząsnęło objęcie urzędu premiera Japonii przez Sinzo Abe. 52-letni Abe, należący, podobnie jak jego poprzednik Dzuniciro Koizumi, do Partii Liberalno-Demokratycznej, która od 1955 r. dominuje w życiu politycznym Kraju Wschodzącego Słońca, jest najmłodszym spośród powojennych […]

Pytanie o alterglobalizm

Król Midas zapragnął, by wszystko, czego się dotknie, zamieniało się w złoto. Owo pragnienie przyrzekł spełnić Dionizos, bóg wina i misteriów, który wdzięczny był królowi za ugoszczenie jego starego przyjaciela. Istotnie wszystko, czego dotknął się Midas stawało się szczerym złotem. Po jakimś czasie król zgłodniał i sięgnął po posiłek. Nie mógł jednak zjeść ani kawałka żadnej potrawy, gdyż […]

O kilku bajkach z Ameryki na temat bezpieczeństwa

Przez Europę przetacza się panika związana z „przemocą w mieście” i „młodocianą przestępczością”, które zagrażają jakoby spójności nowoczesnych społeczeństw i domagają się odpowiedzi w postaci surowej polityki karnej. Polityczna aranżacja zagadnienia „bezpieczeństwa” – odtąd zredukowanego li tylko do kryminalnego kontekstu – sprowadza „przestępstwo” do „ulicznej przemocy”, czyli w ostatecznym rachunku do wstydliwych ekscesów klas ludowych. Takie postawienie kwestii pozwala państwu na […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top