Galeria książek       
Zapraszamy także
na strony katalogu
wydawnictwa
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
LMD poleca
Kliknij miniaturkę, aby dowiedzieć się więcej na temat książki.
Biblioteka LMD
 Kliknij miniaturkę, aby dowiedzieć się więcej na temat książki.
Tadeusz Kowalik
Róża Luksemburg
Teoria akumulacji i imperializmu

„Należy mieć nadzieję, że wznowienie dzieła Tadeusza Kowalika pt. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu zrekompensuje lekceważenie, które spotkało tych dwoje największych polskich ekonomistów politycznych w czasach systemu komunistycznego. Systemu, który Tadeusz Kowalik ze wszystkich sił próbował zreformować i uczłowieczyć, a który, wraz z nadejściem polskiej transformacji, zesłał ekonomię polityczną na obrzeża protestu i historycznego jedynie zainteresowania ideami ekonomicznymi. Książka ta stanowi w dorobku Tadeusza Kowalika prawdziwe arcydzieło. Podjął w niej próbę rekonstrukcji ekonomii politycznej pierwszej połowy XX w. To zadanie, które dla ekonomii politycznej połowy XIX w. przedsięwziął, i którego nigdy nie ukończył, Karol Marks.”

Tadeusz Kowalik (1926-2012) – ekonomista i działacz społeczny. Od 1963 do 1992 był pracownikiem naukowym Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz od 1993 Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, od 1997 także w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, był prorektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Toronto, Oksfordzie, New School for Social Research w Nowym Jorku. Napisał m.in. Historię powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce: lata 1944-1948, Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Polska transformacja.

 

Stron 278, cena 30 zł (w tym 5% PTU)  

Książki wysyłamy po zamówieniu drogą elektroniczną pod adresem

redakcja@iwkip.org

lub w systemie przedpłat, po otrzymaniu przekazu pocztowego (przelewu) na kwotę odpowiadającą cenie zamówionych pozycji. Wysyłka GRATIS!

Bardzo prosimy o zaznaczenie tytułów i liczby zamawianych egzemplarzy.

Nasz adres:

Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa,  tel. 22 624 17 27,  fax 22 625 36 26

Konto bankowe:

PL 44 1500 1777 1219 1033 3847 0000   (Santander Bank Polska Oddz. w Warszawie)