Największy światowy miesięcznik społeczno-polityczny
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
Spis treści numeru 12/58
Wybrane artykuły
Tylko na stronie www

DOKUMENTY

Damien Millet i Eric Toussaint
Dekada globalizacji i oporu
(1999-2009)

Raport ONZ
Wpływ blokady ekonomicznej
na sytuację humanitarną Gazy

Rozmowa z Sahar Francis
Zapomniani więźniowie Izraela

ARTYKUŁY

Rafał Kownacki
Romowie – egzamin (nie)dojrzałości UE

Margot Pepper
Kto płaci za embargo?

Etienne Balibar
Europa: kryzys i kres?

KOMENTARZE I POLEMIKI

Przemysław Wielgosz
Historia nigdy się nie powtarza

Gideon Levy
Żydowska Republika Izraela

Artur Domosławski
Krytyka Izraela to nie antysemityzm

Warto przeczytać

Pierre Rousset
Pierwsza alterglobalizacja
LMD - wrzesień 2009

Akram Belkaïd
Ratować euro – po co i dla kogo?
LMD - czerwiec 2010

François Ruffin
Jak działa lobbing w Brukseli?
LMD - czerwiec 2010

Anne-Cécile Robert
Afryka, demokracja i my
LMD - marzec 2010

Anne Vigna
Jak się dławi demokrację
w Hondurasie

LMD - styczeń 2010Spis treści numeru 12/58  (grudzień 2010)

Serge Halimi Neoliberalna sprawiedliwość

Laurent L. Jacque Mity i realia wojny walutowej

Michel Husson Pasywa trzydziestolecia

Zeev Sternhell Walka z oświeceniem trwa

Aurel Daum, Pierre Daum Grecka młodzież – dwa lata później

Eric Klinenberg, Jeff Manza Kryzys poszedł na marne

Renaud Egreteau Birmańska junta wojskowa zakłada cywilne szaty

Bernard Cassen „Konsens berliński” narzucony Europie

Eric Dupin Dokąd zmierzają związki zawodowe?

Jean-Paul Hébert, Philippe Rekacewicz Innowacje w zabijaniu

Nikolas Kozloff Ani przyjaciele, ani wrogowie – interesy

Gille Lapouge Fascynujący Biegun Północny

Judith Butler Emancypacja w służbie imperium

Anna Morvern Redefinicja kategorii uchodźcy

Rozmowa z Sahar Francis Zapomniani więźniowie Izraela

Jan Kurowicki Chrystus Król: witajcie w telenoweli!

Stefan Zgliczyński Roman Dmowski – hitlerowiec

Pierre Rimbert Pochwała szyderczego śmiechu

 
Biblioteka  LMD
Jean Ziegler, Nienawiść do Zachodu

Dlaczego tylu mieszkańców naszej planety nienawidzi Zachodu? W Nienawiści do Zachodu Jean Ziegler stara się zrozumieć fenomen, który poważnie wpływa na kształt współczesnej polityki. Bada jego historyczne korzenie i siły, które napędzają nienawiść obecnie. Przywołuje zranioną pamięć świata pozaeuropejskiego. Historię niewolnictwa, kolonializmu i nieodłącznego od nich ludobójstwa, która dopiero dziś odzyskuje swoje prawa w zbiorowej świadomości ludów Południa, a także wśród coraz większej liczby ludzi Zachodu.


Galeria książek

LMD  poleca
Finkelstein

Według amerykańskiego intelektualisty żydowskiego pochodzenia, to Żydzi na całym świecie winni uważnie przyglądać się poczynaniom „państwa żydowskiego” i głośno piętnować jego zbrodnie. Właśnie w imię ofiar Holocaustu. Aby ich pamięć nie była bezczeszczona polityką podwójnych standardów, zgodnie z którą Izraelowi wolno torturować, zabijać i okupować, a innym oczywiście nie.


Galeria książek

Książki i czasopisma naszego wy- dawnictwa są do nabycia w księgar- niach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redakcji za zalicze- niem pocztowym.