MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt

 REDAKCJA POLSKA

Dyrektor publikacji:

Stefan Zgliczyński

Redaktor naczelny:

Przemysław Wielgosz

Z-ca red. naczelnego:

Zbigniew Marcin Kowalewski

Zespół redakcyjny:

Tomasz Bohajedyn, Karolina Breguła, Michał Kozłowski, Kamil Majchrzak, Magda Qandil

 REDAKCJA FRANCUSKA

Dyrektor publikacji:

Serge Halimi

Redaktor naczelny:

Maurice Lemoine

Z-cy red. naczelnego:

Martine Bulard, Philippe Rivière, Anne-Cécile Robert

Zespół redakcyjny:

Alain Gresh, Philippe Rivière, Pierre Rimbert, Dominique Vidal

www.monde-diplomatique.fr