MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt

 PRENUMERATA

Cennik i warunki prenumeraty:

Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszyst- kimi artykułami, ilustracjami, zdjęciami, mapkami etc. można za­pre­nu­me­rować w cenie 82 zł za 12 numerów. Cena pre­numeraty zagranicznej (Europa, poczta lotnicza): 180 zł.

 

Powyższą kwotę tę należy przesłać przekazem pocz­to­wym pod ad­re­sem wydawnictwa lub wpłacić na konto:

 

44 1500 1777 1219 1033 3847 0000
KREDYT BANK  IV Oddz. w Warszawie

 

Prosimy o podanie dokładnego adresu, tytułu pisma oraz iloś- ci zamawianych egzemplarzy w tytule przekazu (prze­le­wu).

 

Potwierdzenie danych pocztą elektroniczną pod adresem redakcja@monde-diplomatique.pl przyś­pie­szy re­jes­tra- cję prenumeraty.