WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - styczeń 2009   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma za- wiera tylko niektóre artykuły bieżącego numeru, często ich wybrane fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplomatique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach prasowych Ruchu i Kolpor- tera.

Więcej o prenumeracie

 BIBLIOTEKA LMD

Samir Amin, Wirus liberalizmu


W Więzieniach nędzy Loïc Wacquant stawia mocną diagnozę represyjnej poli- tyki państwa. Neoliberalizm nie oznacza po prostu mniej państwa, jak chętnie gło- szą to jego apologeci. Oznacza on mniej państwa socjalnego, mniej redystrybucji i usunięcie perspektywy socjalnej w po- dejmowaniu strategicznych decyzji eko- nomicznych.


Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wielki kryzys globalizacji Patricka Artu- sa i Marie-Paule Virard to pierwsza w Polsce książka o gospodarczym załama- niu, które rozlewa się po świecie od cza- su pęknięcia bańki spekulacyjnej na ame- rykańskim rynku hipotecznym w sierpniu 2007 r.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.

 

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 2 (36)  LUTY 2009

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze lutowym:

Serge Halimi
Porzucenie narodu

Stefan Zgliczyński
Cięcia

Ibrahim Warde
George W. Bush, prezydent MBA

Dominique Vidal
Jak działa izraelska propaganda


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Oskar Szwabowski
Wysokie koszta prywatnej perspektywy

Jerzy Szygiel
Wielki sen redaktora T.

Agata Czarnacka
Rewolucja następna po ostatniej

Michael Gould-Wartofsky
Kapitalizm kataklizmowy

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie


 WARTO PRZECZYTAĆ

Alain Gresh
Od Termopil po 11 września
LMD - styczeń 2009

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nowomowa neoliberalna Alaina Bihra to pionierskie studium języka ideologii panu- jącej w dzisiejszym społeczeństwie ka- pitalistycznym. Francuski socjolog anali- zuje kluczowe kategorie retoryki neolibe- ralnych ekonomistów, polityków i mediów dowodząc, że ich podstawową funkcją jest wspieranie określonego porządku społeczno-politycznego poprzez odwra- canie znaczenia i zacieranie sensu słów.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Ameryka Łacińska na rozdrożu. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Jak Ameryka Ła- cińska długa i szeroka, w dużej liczbie krajów wygrały partie sytuujące się na lewo od politycznego centrum. Praw- dziwą kwestią pozostaje jednak nie to, czy Ameryka Łacińska przesunęła się na lewo czy nie, lecz jak dalece to uczyniła. (Ze wstępu Immanuela Wallersteina.)


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze lutowym między innymi:

Profesjonaliści

Były prezydent USA George W. Bush był profesjonalistą. To nie żart! Co więcej, dał niezaprzeczalne dowody swego profesjonalizmu. Jako pierwszy dyplomowany biz- nesmen na urzędzie prezydenta USA Bush dwoił się i troił, by dać zarobić kapita- listom. Ostatnim dowodem tych wysiłków było uspołecznienie kosztów kryzysu finansowego. Epitafium prezydenta biznesmena pisze Ibrahim Warde (s. 3). Krzysz- tof Teodor Toeplitz wskazuje na społeczne i polityczne konsekwencje planowanej profesjonalizacji polskiej armii (s. 18-19). Armia z poboru to element demokratyzacji, a także narzędzie modernizacji społecznej. Powrót do armii zawodowej to czytelny sygnał, że wojsko powraca do swej tradycyjnej funkcji – ochrony interesów uprzywilejowanych.

Demokracja na celowniku

W Kolumbii trwa wojna przeciw demokracji. Prezydent Uribe prowadzi ją pod płaszczykiem wojny z... terroryzmem. Korzystając ze wsparcia USA rząd w Bogo- cie krwawo rozprawia się z opozycjonistami, działaczami związkowymi, aktywis- tami społecznymi, czy po prostu z walczącymi o swoje prawa chłopami i Indianami. Kolumbijską demokrację pod lufami karabinów analizuje Paola Ramírez Orozco (s. 6-7), a Maurice Lemoine pisze o antypartyzanckich triumfach tamtejszej armii, które istnieją głównie w naciąganych statystykach (s. 6). Piotr Ikonowicz podsumowuje wyniki wyborów samorządowych w Wenezueli (s. 8-9). Czy niemrawość Rewo- lucji Boliwariańskiej prezydenta Chaveza sprawi, że demokratycznym zdobyczom ostatnich lat zagrozi powrót do władzy starej oligarchii?

Nowa Fala

Pięćdziesiąt lat temu kino przeżyło jedną ze swych najważniejszych rewolucji: na- rodziła się francuska Nowa Fala. Okoliczności, przebieg i paradoksalne konsek- wencje tego wydarzenia przypomina Philippe Person (s. 20-21). Dlaczego polska młodzież chodzi do kina na filmy brazylijskie, a nie odwrotnie? Jarosław Pietrzak odpowiada na to pytanie, analizując najnowsze produkcje największej kinemato- grafii Ameryki Łacińskiej (s. 20-21).

Dossier: Nieprzewidziane następstwa ataku na Gazę

Spis treści całego numeru:

Walter Benn Michaels Wolność, braterstwo... różnorodność?; Serge Halimi Porzucenie narodu; Stefan Zgliczyński Cięcia; Ibrahim Warde George Bush, prezydent MBA; Eric Dupin Dla skompromitowanych liberałów najlepszą obroną pozostaje atak; Paola Ramírez Orozco Nie każdy Kolumbijczyk ma na imię Ingrid; Piotr Ikonowicz Hugo Chavez zmienia koszulę; Jean Ortiz Pojednanie za cenę zbiorowej amnezji dla frankistowskich zbrodni?; Alain Gresh Palestyna: krajobraz po bitwie; Dominique Vidal Jak działa izraelska propaganda; Alastair Crooke Historia dyskretnych paktów Izraela... z Iranem; Tom Segev W strefie Gazy Goliat mówi po hebrajsku; Serge Halimi Pieniądze; Daniel Bensaïd Czas historyczny, rytmy polityczne; Krzysztof Teodor Toeplitz Armia zawodowa czy z poboru?; Jarosław Pietrzak Brazylia: lewicowy desant filmowy; Philippe Person Nowa fala – przeszłość, która nie chce przeminąć; Agata Czarnacka Jak zrobić rewolucję w week-end; Vladan Stamenković Obamomania – nowe opium w nowej kadencji?; Agnieszka Stolarczyk Hip-hopowy salon; John Berger Palestyna – miejsce, które płacze.

 

Powrót do początku tekstu