WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - styczeń 2009   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma za- wiera tylko niektóre artykuły bieżącego numeru, często ich wybrane fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplomatique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach prasowych Ruchu i Kolpor- tera.

Więcej o prenumeracie

 BIBLIOTEKA LMD

Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wielki kryzys globalizacji Patricka Artu- sa i Marie-Paule Virard to pierwsza w Polsce książka o gospodarczym załama- niu, które rozlewa się po świecie od cza- su pęknięcia bańki spekulacyjnej na ame- rykańskim rynku hipotecznym w sierpniu 2007 r.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.

 

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 1 (35)  STYCZEŃ 2009

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze styczniowym

Przemysław Wielgosz
Izraelska agresja trwa od lat

Mathias Reymond
Europa między konkurencją
a zależnością energetyczną

Alain Gresh
Od Termopil po 11 września

Grzegorz Konat
Krucjata pogromców prawdy

Katarzyna Szumlewicz
Znajoma, mroczna Pinterlandia


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Oskar Szwabowski
Wysokie koszta prywatnej perspektywy

Jerzy Szygiel
Gaza, prawdziwy kanał

Agata Czarnacka
Rewolucja następna po ostatniej

Michael Gould-Wartofsky
Kapitalizm kataklizmowy

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nowomowa neoliberalna Alaina Bihra to pionierskie studium języka ideologii panu- jącej w dzisiejszym społeczeństwie ka- pitalistycznym. Francuski socjolog anali- zuje kluczowe kategorie retoryki neolibe- ralnych ekonomistów, polityków i mediów dowodząc, że ich podstawową funkcją jest wspieranie określonego porządku społeczno-politycznego poprzez odwra- canie znaczenia i zacieranie sensu słów.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Ameryka Łacińska na rozdrożu. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Jak Ameryka Ła- cińska długa i szeroka, w dużej liczbie krajów wygrały partie sytuujące się na lewo od politycznego centrum. Praw- dziwą kwestią pozostaje jednak nie to, czy Ameryka Łacińska przesunęła się na lewo czy nie, lecz jak dalece to uczyniła. (Ze wstępu Immanuela Wallersteina.)


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze styczniowym między innymi:

Konflikty, surowce, interesy

W kongijskim rejonie Kiwu trwa afrykańska wojna światowa. Zginęły już miliony ludzi, a mimo to światowe media nie zajmują się nią prawie wcale. Być może dzieje się tak dlatego, że armie i bojówki z Ugandy, Ruandy i Demokratycznej Republiki Konga w istocie walczą o interesy Zachodu. Wystarczy rzut oka na geologiczny atlas regionu, by zrozumieć jaka jest stawka. O tym jak globalna rywalizacja o su- rowce przekształca potencjalnie bogaty kraj w afrykańską wersję kotła bałkań- skiego pisze Mwayila Tshiyembe (s. 8-9). Vicken Cheterian analizuje skutki wojny w Iraku, w której także chodzi o surowce (s. 10-11). Przez front nad Tygrysem i Eufratem przeszło tysiące ochotników z całego świata arabskiego. Obecnie wielu z nich uzbrojonych w ideologię dżihadu powraca do swoich krajów. Problem surowcowy w mniej dramatycznym kontekście rozważa także Mathias Reymond. Francuski ekonomista pisze o wyzwaniach europejskiej polityki energetycznej, uwięzionej między młotem zależności a kowadłem urynkowienia na siłę (s. 12-13).

Mitologie

Neoliberałowie twierdzą, że fala wzrostu unosi wszystkie łodzie. Grzegorz Konat dowodzi, że jest to ideologiczny mit pozbawiony empirycznego i naukowego uzasadnienia (s. 14). Alain Gresh omawia najnowsze prace historyczne, obalające mitologię zachodniej wyjątkowości. Dziś już wiemy, że teza o europejskiej prowe- niencji nowoczesnej nauki czy rewolucji przemysłowej miała usprawiedliwiać kolo- nializm i imperializm. Tymczasem np. pierwsze sformułowania praw człowieka po- chodzą z „barbarzyńskiego Orientu” – z Persji czasów Cyrusa Wielkiego (s. 20-21).

Wojna i rewolucja

Katarzyna Szumlewicz omawia twórczość zmarłego niedawno brytyjskiego dramaturga i działacza antywojennego Harolda Pintera. Przypominamy także fragment jego głośnej mowy noblowskiej z 2005 r. (s. 22-23). Bernard Umbrecht przypomina przebieg i bohaterów Rewolucji Niemieckiej sprzed 80 lat. Cele, które sobie stawiali w 1918-19 r. Róża Luksemburg i Karol Liebknecht nie zdezaktuali- zowały się ani trochę (s. 24).

Dossier: Anarchiści

Spis treści całego numeru:

Ewa Jasiewicz Koszmar w Bajt Hanun; Przemysław Wielgosz Izraelska agresja trwa od lat; Tarik Ali Z prochów Gazy; Valia Kaimaki Ateny: dla banków pieniądze, dla młodych kule; Serge Quadruppani Gorący początek roku akademickiego we Włoszech; Paweł Jaworski Gdy lewica gra w klasy; Mwayila Tshiyembé Kiwu – afrykańska wojna światowa; Delphine Abadie, Alain Deneault, William Sacher Grabież i bałkanizacja regionu; Vicken Cheterian Dżihad przenosi walkę w serce arabskiego świata; Mathias Reymond Unia Europejska między konkurencją a zależnością energetyczną; Grzegorz Konat Krucjata pogromców prawdy; Jean-Pierre Garnier Anarchiści: nazwa niezbyt zastrzeżona; Claire Auzias Anarchizm to bardzo zakaźna niesforność; Cho Sehyun Także na Dalekim Wschodzie; Angel Herrein Lopez Hiszpański rozbrat; Edward Castleton Zapoznany Pierre-Joseph Proudhon; Alain Gresh Od bitwy pod Termopilami po zamachy z 11 września; Harold Pinter Sztuka, prawda, polityka; Katarzyna Szumlewicz Znajoma, mroczna Pinterlandia; Bernard Umbrecht Widmo z Placu Poczdamskiego.

 

Powrót do początku tekstu