WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - styczeń 2009   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma za- wiera tylko niektóre artykuły bieżącego numeru, często ich wybrane fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplomatique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach prasowych Ruchu i Kolpor- tera.

Więcej o prenumeracie

 BIBLIOTEKA LMD

Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wielki kryzys globalizacji Patricka Artu- sa i Marie-Paule Virard to pierwsza w Polsce książka o gospodarczym załama- niu, które rozlewa się po świecie od cza- su pęknięcia bańki spekulacyjnej na ame- rykańskim rynku hipotecznym w sierpniu 2007 r.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.

 

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 12 (34)  GRUDZIEŃ 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze grudniowym

Serge Halimi
G-20 na drzewo!

Jean-François Couvrat
Emerytury po francusku

Alain Gresh
Świt ery postamerykańskiej

Max Cegielski
Bombaj


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Oskar Szwabowski
Wysokie koszta prywatnej perspektywy

Jerzy Szygiel
Gaza, prawdziwy kanał

Agata Czarnacka
Rewolucja następna po ostatniej

Michael Gould-Wartofsky
Kapitalizm kataklizmowy

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Ameryka Łacińska na rozdrożu. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Jak Ameryka Ła- cińska długa i szeroka, w dużej liczbie krajów wygrały partie sytuujące się na lewo od politycznego centrum. Praw- dziwą kwestią pozostaje jednak nie to, czy Ameryka Łacińska przesunęła się na lewo czy nie, lecz jak dalece to uczyniła. (Ze wstępu Immanuela Wallersteina.)


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze grudniowym między innymi:

Przemoc

Od wielu miesięcy w Meksyk pogrąża się w przemocy. Gangi narkotykowe, prze- mytnicy, policja i służby federalne toczą prawdziwą wojnę, której ofiarą padają przede wszystkim przypadkowi mieszkańcy regionów, w których przebiegają nie- widzialne fronty starć. Anne Vigna analizuje przebieg i społeczne uwarunkowania przemocy (s. 6-7). Przemoc panuje także u wybrzeży tzw. Rogu Afryki na pół- nocnym wschodzie Oceanu Indyjskiego. Philippe Leymarie pisze o eskalacji działań somalijskich piratów, z którymi nie mogą sobie poradzić nawet okręty NATO (s. 8-9).

Kobieta XXI wieku

Pierre Sané i Olivier Blanc przypominają postać francuskiej rewolucjonistki i huma- nistki Olimpii de Gouges (s. 16-17). Żyjąca w XVIII wieku de Gouges była nie tylko prekursorką współczesnego feminizmu, ale może być i dziś wielką inspiracją dla ruchów emancypacyjnych. Jej poglądy łączące radykalny egalitaryzm, krytykę dys- kryminacji oraz rasizmu i kolonializmu wolne były od wielu ograniczeń dzisiejszego feminizmu spod znaku tzw. trzeciej fali.

Korsarze finansów

Olivier Muller-Cyran relacjonuje podróż na położoną na Kanale La Manche wyspę Jersey – podatkowy raj, którego włodarze ze świata wielkiej finansjery jawnie kpią sobie z pogróżek polityków chcących uregulować rynki finansowe (s. 18-19).

Artyści pod lupą

Czy Marcel Proust był antysemitą? Czy Krzysztof Zanussi jest wybitnym myślicielem i intelektualistą? Na pierwsze z tych pytań próbuje odpowiedzieć Stéphane Chaudier (s. 20-21). Drugie bierze na warsztat Jarosław Pietrzak (s. 24).

Dossier: Świt ery postamerykańskiej (s. 10-15)

Dodatek specjalny: Kryzys i suwerenność żywnościowa

Spis treści całego numeru:

Martine Bulard Nowa polityka kapitałów; Serge Halimi G20 na drzewo!; Tadeusz Kowalik Kapitalizm OK, tylko państwo „aberruje”; Manuel Riesco Upadłość fun- duszy emerytalnych w Argentynie i Chile; Jean-François Couvrat Ubezpieczenia społeczne po francusku, czyli jak przepchnąć prywatyzację; Anne Vigna Prze- moc, kartele narkotykowe, wojny gangów i życie codzienne w Meksyku; Philippe Leymarie NATO wypowiada wojnę somalijskim piratom; Alain Gresh Świt ery postamerykańskiej; Siddharth Varadarajan Jaką rolę w świecie odegrają Indie?; Max Cegielski Bombay; Olivier Blanc Olimpia de Gouges, prekursorka nowo- czesności stracona na gilotynie; Olivier Muller-Cyran Jersey nie boi się przebu- dowy kapitalizmu; Stéphane Chaudier Proust, cień Dreyfusa i mieszczański an- tysemityzm; Maciej Kropiwnicki Wokół krytyki „Cynicznego rozumu”; Jarosław Adamowski Epoka po Gandhim czyli feudalizm nad Gangesem; Katarzyna Szumlewicz Anatomia PR-u; Jarosław Pietrzak Zanussi, filozof z bożej łaski.

Dodatek:

Przemysław Wielgosz Wyjść z głodu; Jacques Berthelot Dlaczego naprawdę zdrożała żywność; Roger Blein Szansa dla Afryki Zachodniej; Dorothé Moutiez Kto jest winnny sytuacji na Czarnym Kontynencie?

 

 

Powrót do początku tekstu