WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - luty 2007   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 9 (31)  WRZESIEŃ 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze wrześniowym

Serge Halimi
Gdy Rosja się podnosi

Przemysław Wielgosz
Belka we własnym oku

Theodor Gustavsberg
Zapomniani uchodźcy

Ewa Majewska
Sacrum i profani

Pierre Rimbert
Klasy rządzące, kryzys i makaron


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Jerzy Szygiel
Fajne bomby Sikorskiego

Laurence Mazure
Kolumbijscy przestępcy uciekają
do amerykańskich więzień

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie

Oskar Szwabowski
„Zaczynać od siebie" - dogmat chroniący system społeczny

Dawid Okularczyk
Dlaczego USA nie chcą zmiany?


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze wrześniowym między innymi:

Imperialne gry i ich ofiary

Konflikt w Gruzji to kolejny etap rywalizacji o zasoby ropy naftowej i gazu w regionie Morza Kaspijskiego. Jean Radvanyi uważa, że zarówno prawo Gruzji do nienaruszalności granic jak i prawo Osetyjczyków do samostanowienia to tylko instrumenty rywalizacji imperialistycznej na terenie Kaukazu (s. 3). Michael T. Klare analizuje konsekwencje militaryzacji amerykańskiej polityki energetycznej (s. 10-11).

Irakijczycy poznali na własnej skórze czym pachnie dążenie USA do wojskowej kontroli nad surowcami. Theodor Gustavsberg pisze o milionach uchodźców z Iraku, którzy zapomniani przez zachodnie organizacje humanitarne znaleźli schronienie w Syrii (s. 13). Strukturę i historię syryjskiego systemu władzy rekonstruuje Eric Rouleau (s. 12). Hanna Jankowska przypomina sylwetkę Mahmuda Darwisza, najwybitniejszego poety palestyńskiego, przedstawiciela literatury narodu wyjątko- wo doświadczonego przez imperializm (s. 23).

W prawo zwrot

Europejski katolicyzm znajduje się w kryzysie. Jak wskazuje Michel Cool nawet tradycyjne bastiony Kościoła jak Hiszpania czy Włochy doświadczają sekularyzacji. Episkopaty tych krajów reagują na sytuację bardzo nerwowo i próbują gwałtow- nego skrętu na prawo (s. 8-9).

Sztuka, cenzura, kapitalizm

Przyzwyczailiśmy sądzić, że głównym zagrożeniem dla wolności artystycznej wypowiedzi w Polsce są konserwatywne kręgi kościelne i skrajna prawica. Ewa Majewska nie odrzuca tej tezy, ale wzbogaca ją o analizę cenzury wynikającej z tzw. mechanizmów rynkowych (s. 9). Anna Zawadzka rozmawia z członkiniami grupy Ścięta Głowa Marii Antoniny o sztuce, buncie, kapitalizmie i elitarnym obciachu (s. 16-17). O kapitalizmie pisze także Pierre Rimbert (s. 24). Skupia się na przeja- wach paniki elit w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego.

Spis treści całego numeru:

Grzegorz Konat Płać, choruj i rób, co chcesz; Serge Halimi Gdy Rosja się pod- nosi; Pzemysław Wielgosz Belka we własnym oku; Jean Radvanyi „Wielcy” grają w Osetii Południowej; Krzysztof Teodor Toeplitz Rola dla dżokera; Michel Cool Nad Europą krąży widmo... sekularyzacji; Ewa Majewska Sacrum i profani; Michael T. Klare Garnizon paliwowy Stanów Zjedmoczonych; Hubert Védrine „Czy można być nowoczesnym, nie będąc zachodnim?”; Eric Rouleau Kto naprawdę rządzi w Damaszku?; Theodor Gustavsberg Zapomniani uchodźcy; Christophe Wargny Dzisiejsze Haiti między widmem głodu a „ucieczką mózgów”; Benjamin Fernandez Niewolnicy w raju Dominikany; Anna Zawadzka Ścięta Głowa Marii Antoniny; Martin Mongin Kto nas obroni przed naszymi obrońcami?; Naomi Klein Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008 czyli test programu „Państwo Policyjne” wersja 2.0; Yves Citton Jak wydać powieść, która nie istnieje; Slavoj Žižek Gniew, resentyment i akt; Hanna Jankowska Ziemię się dziedziczy jak mowę; Pierre Rimbert Klasy rządzące, kryzys i makaron.

 

Powrót do początku tekstu