WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - luty 2007   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 7 (29)  LIPIEC 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze lipcowym

Serge Halimi
Obietnica europejska

Przemysław Wielgosz
Tarcza amerykańskiej bezkarności

Józef Pinior
O więzieniach CIA w Polsce

John Bellamy Foster
Finansjeryzacja kapitału

Teresa Święćkowska
Frontex - bat na imigrantów


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Lama Jabb
Tybet w więzieniu samsary

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie

Oskar Szwabowski
„Nędza studenckiego życia”

Dawid Okularczyk
Dlaczego USA nie chcą zmiany?

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze lipcowym między innymi:

Zmiany na lepsze i gorsze

Lewicowy zwrot w Ameryce Łacińskiej trwa. Jego najnowszym przejawem jest niedawne zwycięstwo byłego katolickiego biskupa Fernando Lugo w wyborach prezydenckich w Paragwaju. Nowe władze tego bardzo bogatego w zasoby naturalne kraju stoją przed trudnym zadaniem. Po pierwsze muszą przezwyciężyć dziedzictwo dziesięcioleci rządów dyktatorskich. Po wtóre stoją przed koniecz- nością podważenia politycznych wpływów tradycyjnych oligarchii. Po trzecie będą musiały przedefiniować stosunki z krajami sąsiednimi. O przełomowych zmianach w najnowszej historii Paragwaju pisze Maciek Wiśniewski (s. 6). Zupełnie inną woltę przeżywa Europa. Teresa Święćkowska przygląda się unijnej agencji Frontex (s. 24). Instytucja ta stanowi najważniejszy instrument nowej polityki imigracyjnej UE. Pod szczytnymi hasłami wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Frontex buduje zręby niedostępnej „twierdzy Europa”. Jej zadaniem jest szczelne odgrodze- nie unijnego dobrobytu od uciekających przed nędzą mieszkańców Afryki, byłego ZSRR, Bliskiego Wschodu oraz całej Azji. Projekt uszczelniania granic jest jednak równie niebezpieczny dla imigrantów desperacko pukających do bram starego kontynentu w poszukiwaniu lepszego życia jak i dla samych mieszkańców Unii.

Dług publiczny, zysk prywatny

Rosnące zadłużenie państw jest argumentem mającym usprawiedliwić cięcia w wydatkach socjalnych i odchudzanie budżetów. Bruno Tinel i Franck Van de Vel- de przekonują, że to zwykła manipulacja służąca lepszemu „sprzedaniu” neo- liberalnej polityki (s. 10-11). W rzeczywistości dług publiczny jest równoważony przez wartość publicznej infrastruktury. Prawdziwym sposobem na jego uniknięcie nie są cięcia w wydatkach, ale wzrost gospodarczy, do którego wydatki socjalne się przyczyniają.

Literatura i rebelia

Graham Robb konfrontuje głośny esej Mario Vargasa Llosy poświęcony Nędznikom Wiktora Hugo z własną analizą społecznych kontekstów twórczości francuskiego klasyka (s. 20-21). Serge Quadruppani analizuje oryginalny nurt włoskiej powieści kryminalnej, który pełni doniosłą rolę w budowie świadomości historycznej społeczeństwa Italii. Kryminały dają świadectwo dramatycznym wydarzeniom lat 70. minionego wieku, znanym jako „lata ołowiu”. Okres ten wywarł wielki wpływ na obecne stosunki w tym kraju, a jednak jego obraz podlega wyparciu bądź manipulacjom w głównym nurcie mediów oraz debaty publicznej (s. 22-23).

Dossier: Spór o kulturę masową

Spis treści całego numeru:

Monika Karbowska Sceny z greckiego świata pracy; Serge Halimi Obietnica europejska; Przemysław Wielgosz Tarcza amerykańskiej bezkarności; Tom Engelhardt USA mniej bezpieczne niż kiedykolwiek; Maciej Wiśniewski Parag- waj czyli woda na młyn zmiany; Stefan Zgliczyński Chomsky do kanonu lektur szkolnych...; Józef Pinior Czy jesteśmy republiką bananową?; Laurent Geslin Gehenna bałkańskich Romów; Geraldina Colotti Źle się dzieje we włoszech; Bruno Tinel, Franck Van de Velde Jak sektor prywatny tworzy dług publiczny; Dietmar Dath W zeszłym roku umarł Captain America; Bernard Stiegler Jak przemysł kulurowy niszczy ludzką jednostkę; John Bellamy Foster Kryzys a finansjeryzacja kapitału; Adam Chmielewski Egalitaryzm lokalny – eksklu- zywizm globalny; Graham Robb Pokusa niemożliwego; Serge Quadruppani Widmo terroryzmu we włoskiej powieści kryminalnej; Agata Czarnacka Rozkosze bluźnierstwa; Katarzyna Szumlewicz Społeczne konstrukcje z ciał i pracy; Te- resa Święćkowska Frontex - bat na imigrantów.

 

Powrót do początku tekstu