WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - luty 2007   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 6 (28)  CZERWIEC 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze czerwcowym

Serge Halimi
Dania za małe pieniądze

Przemysław Wielgosz
Ruch pracowniczy na zakręcie

Jarosław Urbański
Odrażający, brudni, źli

Anne Alexander
Masowe strajki w Egipcie

Barbara Stanosz
Demokracja konfesyjna


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Lama Jabb
Tybet w więzieniu samsary

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie

Oskar Szwabowski
„Nędza studenckiego życia”

Dawid Okularczyk
Dlaczego USA nie chcą zmiany?

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze czerwcowym między innymi:

Atak na związki zawodowe

Rząd PO i pracodawcy rozpoczęli atak na podstawowe prawa pracownicze. Ostatecznym celem jest faktyczne wyjęcie spod prawa pracy większości zatrud- nionych w Polsce. Co gorsza, duże związki zawodowe poparły część żądań kapi- talistów. Jarosław Urbański analizuje najnowsze wydanie walki kapitału przeciw pracy i przestrzega przed katastrofalnymi skutkami ewentualnych ustępstw ze strony związków zawodowych (s. 3).

Modernizacja i rebelia

Joel Beinin i Anne Alexander piszą o wielkiej fali walk społecznych, która od kilkunastu miesięcy wzbiera w Egipcie (s. 4-5). Trwające wciąż protesty robotnicze okazały się dotkliwsze dla władz, a przez to skuteczniejsze niż demonstracje inteligencji i klas średnich sprzed kilku lat. Obecnie pojawiła się szansa na połączenie obydwu tych ruchów przeciw dyktaturze prezydenta Hosni Mubaraka. Kwestię trwałości arabskich dyktatur rozważa Hiszam Ben Abdallah El-Alawi. Odpowiada na pytanie o wewnętrzne i zewnętrzne warunki paradoksalnej zdol- ności tamtejszych autorytaryzmów do modernizacji wykluczającej prawdziwe zmiany (s. 14-15).

Przygody koki

Johanna Levy kreśli historię koki od zastosowań w medycynie sto lat temu do obecnego potępienia (s. 8-9). Ukazuje także kulturowe, społeczne i gospodarcze znaczenie upraw tej rośliny dla państw andyjskich oraz negatywne skutki utoż- samienia jej z narkotykiem zwanym kokainą.

Nie samą kulturą

Tove Soiland zastanawia się nad kryzysem współczesnego feminizmu spod znaku studiów kulturowych i przydatnością pism Marksa dla wyjścia z genderowej zapaści (s. 22). W tym celu proponuje przemyśleć na nowo kategorię fetyszyzmu towarowego.

Źródła i początki

Krzysztof Teodor Toeplitz recenzuje najnowszą książkę Andrzeja Garlickiego, która podważa mit II Rzeczpospolitej stanowiący źródło inspiracji i historycznej legity- mizacji dla współczesnej prawicy polskiej (s. 23). Eduardo Galeano bada początki idei ożywiających współczesną kulturę. Hollywood, machismo, Dziki Zachód, dobre wróżki rynkowej ekonomii – wszystkie te filary masowej wyobraźni tracą sporo ze swego powabu gdy sięgniemy do ich początków (s. 24).

Dossier: Nędza wielkich miast

Spis treści całego numeru:

Mike Davis Planeta slumsów; Serge Halimi Przepyszne dania za małe pieniądze; Przemysław Wielgosz Ruch pracowniczy na zakręcie; Jarosław Urbański Od- rażający, brudni, źli; Joel Beinin Mobilizacja robotmilów, protesty i neoliberalny kryzys w Egipcie; Anne Alexander Co kryje się za masowymi akcjami strajko- wymi?; Ibrahim Warde Jak państwowe fundusze inwestycyjne płacą rachunki prywatnych spekulantów; Johanna Levy Drobnolsitna roślinka zwana koką; Loïc Wacquant Getta i antygetta; Hiszam Ben Abdallah El Alawi Reżimy w krajach arabskich modernizują... autorytaryzm; Giorgio Agamben Ku społeczeństwu po- jedynczości; Tony Judt Inflacja Szoah zabija pamięć; Barbara Stanosz O koś- ciele i demokracji; Tove Soiland Dlaczego feministce wciąż opłaca się czytać Marksa; Przemysław Wielgosz Jak wyjść z pułapki neoliberalizmu; Krzysztof Teodor Toeplitz Stłuczony obrazek; Eduardio Galeano Początki.

 

Powrót do początku tekstu