WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - wrzesień 2006   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 5 (27)  MAJ 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze majowym

Serge Halimi
MFW wobec nowej klęski głodu

Przemysław Wielgosz
Liberalizacja i głód

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością

Stefan Zgliczyński
Między Torą a syjonizmem

Rafał Chwedoruk
Jednomandatowa
droga do oligarchii

Slavoj Žižek
Tybet w więzieniu marzeń


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Dawid Okularczyk
Dlaczego USA nie chcą zmiany?

Zbigniew M. Kowalewski
Zyski w góre, place w dól

Uri Avnery
Nie ty, ty!!!

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie..


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze majowym między innymi:

Droga do oligarchii

Platforma Obywatelska od lat lansuje zmianę ordynacji wyborczej na większoś- ciową. Pod pozorem usprawnienia działań parlamentu i zwiększenia skuteczności rządów pomysły te zmierzają wprost do likwidacji reprezentatywności sceny poli- tycznej i przekształcenia demokracji w medialny spektakl. Wprowadzenie systemu większościowego uderzy w mniejsze partie, ograniczy spektrum możliwych wybo- rów i programów politycznych, doprowadzi do uzależnienia sił politycznych od ośrodków władzy ekonomicznej. Rafał Chwedoruk analizuje zagrożenia płynące z wprowadzenia ordynacji większościowej (s. 10-11). Przytacza też wiele przy- kładów negatywnych konsekwencji jej funkcjonowania w różnych krajach świata.

Równouprawnienie po europejsku

Violaine Lucas, Barbara Vilain i Jean-Luc Sauron przedstawiają projekt Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania dla Kobiet (s. 12-13). Opracowana przez fran- cuskie stowarzyszenie Wybierzmy Sprawę Kobiet stanie się przedmiotem między- narodowej kampanii przed wyborami europejskimi 2009 r. Gdyby udało się ją włączyć do ustawodawstwa Unii Europejskiej, Klauzula mogłaby przyczynić się do wyrównania standardów praw kobiet w krajach członkowskich w górę. Przyjęcie Klauzuli byłoby precedensem dla podobnych harmonizacji w innych dziedzinach – równanie w górę praw kobiet ustanowiłoby zasadę dla wszystkich innych praw społecznych – przede wszystkich pracowniczych, a tym samym zablokowało tendencję do równania w dół, którą w tej sferze narzucają siły neoliberalne.

Globalizacja przed trybunałem

Fala głodu, która podnosi się na świecie nie wynika z braku żywności, ale z globalizowania zaleceń doktryny neoliberalnej. Jean Ziegler pisze o rzeszach bie- daków w uciekających z Afryki przed katastrofalnymi skutkami urynkowienia produkcji rolnej (s. 15). Los milionów głodujących i poszukujących ratunku u bram Europy imigrantów jest najostrzejszym oskarżeniem decydentów globalnego kapita- lizmu. Sławomir G. Kozłowski analizuje konsekwencje dominacji polityki neoliberalnej w samym centrum świata rozwiniętego – w USA (s. 14-15). Od kilku dekad, powoli, ale nieubłaganie pogłębiają się nierówności w najbogatszym kraju świata. Bieda po amerykańsku jest coraz bardziej nieznośna, coraz bardziej widoczna i zatacza coraz szersze kręgi. Aneta Jerska przedstwia argumenty innego krytyka neo- liberalizmu, Josepha Stiglitza (s. 22). Amerykański ekonomista podsumowuje dotychczasowy przebieg globalizacji i formułuje zarys programu alternatywnej drogi rozwoju społecznego na skalę globalną.

Oświeceni wielbiciele niewolnictwa

Wielu klasyków europejskiego liberalizmu nie widziało żadnej sprzeczności między handlem niewolnikami a głoszoną przez siebie pochwałą wolności. Wielu innych, tak jak Alexis de Toqueville, stało się rzecznikami imperializmu i wojen totalnych przeciw cywilnej ludności krajów kolonizowanych. Fenomem, który odcisnął głębokie piętno na kulturze i myśli politycznej Zachodu opisuje Alain Gresh (s. 18-19).

Dossier: Grzechy założycielskie Izraela

 

Spis treści całego numeru:

Eric Rouleau Izrael rozlicza się z własną przeszłością; Serge Halimi MFW wo- bec nowej klski godu; Przemysław Wielgosz Liberalizacja i głód; Bernard Lacroic Maj 68 nawrócony; Idith Zertal Holokaust w dyskursie publicznym; Tom Segev Izrael po procesie Eichmanna; Karma Nabulsi O Nakbie, uchodźcach i polskich powstaniach; Yakov M. Rabkin Izrael nie reprezentuje wszystkich Ży- dów; Stefan Zgliczyński Między Torą a syjonizmem; Rafał Chwedoruk Jedno- mandatowa droga do oligarchii; Violaine Lucas, Barbara Vilain Dla kobiet to, co najlepsze w Unii; Jean-Luc Sauron Prawdziwa rewolucja w Brukseli?; Sawomir Grzegorz Kozłowski Bieda po amerykańsku; Jean Ziegler Ucieczka przed gło- dem ; Dominique Baillard Za żywność zapłacimy „jak za zboże”; Anne-Cécile Robert Głodni protestują; Alain Gresh O niewolnictwie, koloniach i wyższości zachodniej cywilizacji; Jennifer Pitts Tocqueville i imperium; Michel Löwy Krytyka postępu technologicznego u Waltera Benjamina; Aneta Jerska Alter- globalista Stiglitz?; Agata Czarnacka Muzyka i konflikty; Tadeusz Kowalik Chalmers Johnson i militarny keynesizm; Slavoj Žižek Tybet w więzieniu marzeń.

 

Powrót do początku tekstu