WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - wrzesień 2006   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 4 (26)  KWIECIEŃ 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze kwietniowym

Serge Halimi
Protekcjonizm wiecznie żywy

Przemysław Wielgosz
Kto zapłaci za kryzys?

Pierre Conesa
USA zagrożeniem dla Europy?

Ewa Jasiewicz
Nowy etap walki o iracką ropę

Frédéric Lordon
Kryzysy niczego ich nie uczą


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Dawid Okularczyk
Dlaczego USA nie chcą zmiany?

Zbigniew M. Kowalewski
Zyski w górę, płace w dół

Patrycja Sokołowska
Kosowo nadzorowane

Maciej Wiśniewski
Ekwador: taniec z prezydentami

Rafał Kownacki
Osaczony Abbas

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie..


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze kwietniowym między innymi:

Rozbiory i secesje

Od pierwszych chwil po inwazji na Irak siły okupacyjne robiły wszystko aby rozbić państwową integralność kraju położonego na drugich co do wielkości złożach ropy naftowej na świecie. Jak zauważa Charles Tripp (s. 10) konsekwencje upolitycz- nienia podziałów religijnych oraz przekazania władzy w ręce różnych lokalnych przywódców okazały się tragiczne. Walki i czystki etniczne, konflikty religijne, wszechobecna przemoc i bezprawie stały się iracką codziennością. Rozbicie dziel- nicowe grożące krajowi może cieszyć tylko jednego bliskowschodniego aktora: międzynarodowe koncerny naftowe patrzące łakomym okiem na irackie zasoby. Pisze o tym Ewa Jasiewicz (s. 11). Rozpad państwa grozi także w Boliwii. W ob- liczu rewolucyjnych zmian przeprowadzanych przez rząd prezydenta Evo Moralesa stare oligarchie usiłują doprowadzić do secesji prowincji, w których zachowały największe wpływy. Sytuację analizują Franck Poupeau i Hervé Do Alto (s. 16-17).

Uchodźcy i migranci

Philippe Rekacewicz szkicuje mapę globalnych migracji ludności (s. 12-13). Sugeruje, że aby zrozumieć to zjawisko i przeciwdziałać jego negatywnym skutkom trzeba porzucić tradycyjne rozróżnienie na uchodźcę politycznego i migranta ekono- micznego. Nędza, głód i brak nadziei są przecież konsekwencjami pewnej polityki ekonomicznej, a ich konsekwencje mogą być gorsze od represji politycznych.

Kultura i horror

Skrajna prawica już dawno odkryła, że muzyka może być dobrym narzędziem propagandy nienawiści. Rafał Pankowski pisze o narodowej scenie rockowej (s. 22). Sylvestre Meininger odsłania krytyczne wątki słynnej horrorowej trylogii George’a A. Romero zapoczątkowanej filmem Noc żywych trupów (s. 24). Filmy Romero dotykają największych traum i tabu amerykańskiego społeczeństwa – woj- ny w Wietnamie, przemocy rasowej, mizoginizmu, konsumpcjonizmu, militaryzmu.

Dossier: Co zagraża Europie?

 

Spis treści całego numeru:

Zygmunt Bauman Konsumpcyjne społeczeństwo niemocy; Serge Halimi Protek- cjonizm wiecznie żywy; Przemysław Wielgosz Kto zapłaci za kryzys?; Jarosław Urbański Przed nami kolejne protesty pracownicze; Pierre Conesa A może to właśnie Stany Zjednoczone są największym zagrożeniem dla Europy...; Olivier Zajec Amerykańskie tarcze przeciwrakietowe w Europie czy tarcze europejskie?; Adam Chmielewski Dorastanie Starego Kontynentu; Alain Gresh Czy Waszyn- gton ma szanse na wygranie wojny z Irakiem?; William O. Beeman Antropologia jako narzędzie armii; Alain Ruscio W służbie kolonizatorów; Charles Tripp 50 Saddamów zamiast jednego; Ewa Jasiewicz Nowy etap walki o iracką ropę; Phi- lippe Rekacewicz Uchodźcy na Południu, bariery na Północy; Frédéric Lordon Kryzysy finansowe niczego ich nie uczą; Franck Poupeau, Hervé Do Alto Bo- liwijska „rewolucja bez rewolucji”; Elisabeth Carvalho Brazylijskie krzyki i echa; Giorgio Agamben Władza nad życiem i Auschwitz; Rafał Pankowski Rekon- kwista czyli marzenie o „białej rewolucji”; Katarzyna Szumlewicz Miasto, masa, mobilność; Michał Kozłowski Urbanizm kapitalistyczny; Sylvestre Meininger Powrót żywych trupów.

 

Powrót do początku tekstu