WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - wrzesień 2006   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 3 (25)  MARZEC 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze marcowym

Serge Halimi
Uproszczona demokracja

Przemysław Wielgosz
Słowa moralnej zapaści

Chalmers Johnson
Wojskowy keynesizm w USA

Grimaldi, Papo, Vernant
Służba zdrowia dla wybranych?

Claudio Katz
Żywotność rewolucjii


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Dawid Okularczyk
Dlaczego USA nie chcą zmiany?

Zbigniew M. Kowalewski
Zyski w górę, płace w dół

Patrycja Sokołowska
Kosowo nadzorowane

Maciej Wiśniewski
Ekwador: taniec z prezydentami

Rafał Kownacki
Osaczony Abbas

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze marcowym między innymi:

Cena ekonomicznych utopii

Obecny kryzys amerykańskiej gospodarki to nie tylko załamanie giełdy. Rozpada się także utopia militarnego keynesizmu, która silnie wpływa na politykę gospodarczą Waszyngtonu od czasów Zimnej Wojny. Okazuje się, że wojna i sektor zbrojeniowy nie spełniają roli lokomotywy gospodarczego wzrostu. Jest wręcz przeciwnie – to jedna z najpoważniejszych barier rozwoju. Pisze o tym Chalmers Johnson (s. 6-7). Na inną barierę rozwoju, tym razem na poziomie międzynarodowym, wskazuje Anne Vigna (s. 12-13). Północnoamerykański Traktat o Wolnym Handlu podpisany w 1994 r. przez USA, Kanadę i Meksyk miał przynieść wielkie korzyści, w szczególności temu ostatniemu państwu. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Cenę za narzucanie utopii wolnego handlu płacą meksykańscy pracownicy, a przede wszystkim rolnicy. Ich sytuacja jest dziś znacznie gorsza niż w 1994 r.

Narodziny mocarstwa

Indie są krajem, gdzie słynne słowa Lenina, że „kino to najważniejsza ze sztuk” znajdują najdobitniejsze potwierdzenie. Jednym z ważnych źródeł świadomości narodowej obywateli tego wieloetnicznego i wieloreligijnego państwa jest film Mehbooba Khana pt. Mother India nakręcony w roku 1957. O wciąż żywym fenome- nie pisze Jarosław Pietrzak (s. 18-19).

Nowoczesność, miasto, polityka

Nowoczesność kojarzy się z miastem, dynamicznym tempem życia i... kapi- talistycznym rynkiem. Paul Virilio dodaje do tego rewolucję, którą przeciwstawia dążeniu państwa i klas dominujących do uporządkowania miejskiej przestrzeni (s. 22-23). Piotr Żuk zderza ze sobą logikę rynku, która odpolitycznia życie społeczne oraz logikę demokratycznego samostanowienia obywateli, która przywraca politykę tam, gdzie decydują się losy społeczeństw nowoczesnych (s. 20-21).

Dossier: Putin, Nowa Rosja i Zachód

 

Spis treści całego numeru:

Johann Hari „Muzułmanie stoją u naszych bram”; Serge Halimi Uproszczona demokracja; Przemysław Wielgosz Słowa moralnej zapaści; Tadeusz Kowalik Nierówności nie są OK; Chalmers Johnson Pułapka gospodarcza czyli woj- skowy keynesizm w Stanach Zjednoczonych; Jean Radvanyi Skąd tak wielka po- pularność Putina?; Jean-Marie Chauvier Irytacja z fascynacją; Anne Vigna Re- wolta meksykańskich chłopów przeciwko „wolnemu handlowi”; Maciej Wiśniewski Nie-twórcza destrukcja rolnictwa; André Grimaldi, Thomas Papo, Jean-Paul Vernant Ku służbie zdrowia dla wybranych; Jérôme Ancibero Nowy wizerunek Opus Dei; Jarosław Pietrzak Świecki mit nowoczesnych Indii; Piotr Żuk Co przeszkadza budowie politycznego oporu w społeczeństwie rynkowym?; Paul Virilio Od prawa do ulicy do prawa do państwa; Maciej Kropiwnicki Symptom Žižka; Claudio Katz Żywotność rewolucji; Naomi Klein Wywłaszczeni przez społeczeństwo własności.

 

Powrót do początku tekstu