WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - wrzesień 2006   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 2 (24)  LUTY 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze lutowym

Ignacio Ramonet
Krach 2008?

Stefan Zgliczyński
Strach

Jean-Arnault Derens
Kosowo i efekt domina

Sylvie Tissot
Simone de Beauvoir

Christian Christensen
Sukces filmu dokumentalnego

Luis Sepúlveda
Mistrz Kapuściński


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Patrycja Sokołowska
Kosowo nadzorowane

Maciej Wiśniewski
Ekwador: taniec z prezydentami

Rafał Kownacki
Osaczony Abbas

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze lutowym między innymi:

Namiętności władzy

Rządy prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego to swoiste połączenie występów gwiazdy brukowej prasy, ultraliberalizmu gosporadczego, populizmu dla najbo- gatszych i zapędów antydemokratycznych. Alain Garrigou dopatruje się podo- bieństw między obecnym lokatorem Pałacu Elizejskiego a Ludwikiem Bonaparte (s. 6-7). Czy rzeczywiście polityka Sarkozy’ego zmienia francuską demokrację w tani spektakl, w którym rolę XIX-wiecznych plebiscytów odgrywają sondaże opinii publicznej? Czy i kto zgotuje prezydentowi Sedan na jego miarę? Ryan C. Hen- drickson analizuje spór o kontrolę nad armią, który toczy się między amerykańskim prezydentem a Kongresem (s. 6-7). Wydarzenia ostatnich lat pogłębiły konflikt trwający już od wielu dziesięcioleci. Mimo posiadania wielu formalnych uprawnień w dziedzinie polityki wojskowej Kongres zajmuje w nim pozycje defensywne. Wobec agresywnej polityki kolejnych prezydentów rola parlamentu pozostaje drugorzędna.

Efekt domina

Konflikty w tzw. Rogu Afryki pozostają w cieniu wojen na Bliskim i Środkowym Wschodzie, ale ich konsekwencje są równie niszczycielskie. Motorem napę- dzającym konflikty w Somalii, Erytrei i Etiopii są Stany Zjednoczone. Philippe Leymarie analizuje konsekwencje amerykańsko-etiopskich działań przeciw somalijskim funda- mentalistom muzułmańskim (s. 8-9). Odkąd Waszyngton wpisał lokalne rozgrywki w uniwersalny schemat wojny z terroryzmem, nadzieje na pokój w regionie rozwiały się, a kolejne kraje wciągane są w wir konfliktów. Efekt domina widać jeszcze wyraźniej na Bałkanach. Dokonana pod skrzydłami USA i ONZ secesja Ko- sowa może pociągnąć za sobą falę roszczeń mniejszości etnicznych. O po- tencjalnych ogniskach konfliktów etnicznych w regionie pisze Jean-Arnault Derens (s. 12-13).

Demokracja zagrożona

Demokracja kurczy się dziś pod naciskiem ośrodków władzy ekonomicznej i państwa bezpieczeństwa narodowego. Jeremy Mercier zastanawia się nad prze- biegiem tych procesów we Francji. Kreśli także możliwe strategie demokratycznego odrodzenia (s. 20-21).

Dossier: media narzędziem władzy i kontestacji

 

Spis treści całego numeru:

François Chesnais Gdy kryzys kredytów hipotecznych w Kalifornii wstrząsa gospodarką Chin; Ignacio Ramonet Krach 2008?; Stefan Zgliczyński Strach; Enzo Traverso Taśmowa produkcja śmierci; Alain Garrigou Nicolas Sarkozy i nie-dyskretny urok bonapartyzmu; Ryan C. Hendrickson Prezydent a polityka militarna Kongresu Stanów Zjednoczonych; Philippe Leymarie Waszyngton nie- bezpiecznie igra z somalijskim ogniem; Niels Kadritzke Społeczeństwo tureckie pomiędzy wojskiem a islamskimi integrystami; Jean-Arnault Derens Efekt do- mina niepodległości Kosowa; Robert Dufour Czy telewizja robi z nas stado bara- nów?; Christian Christensen Nowe odważne media czyli tajemnica sukcesu filmu dokumentalnego; Danielle Follett, Thomas Boothe „Democracy Now” – radiowy głos amerykańskiej lewicy; Jérémy Mercier Demokracja między ruiną a rekonstrukcją; Sylvie Tissot Simone de Beauvoir – „umalowane paznokcie midinetki”; Jakub Majmurek Estetyka jako doświadczenie wspólnoty; Katarzyna Bielińska Ideologiczny groch z kapustą; Magda Qandil George Habash – rewo- lucjonista do końca; Luis Sepúlveda Kapuściński? Po prostu Mistrz .

 

Powrót do początku tekstu