WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - wrzesień 2006   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Wszyscy prenumeratorzy otrzyma- ją w prezencie najnowsze książki z serii Biblioteka LMD!Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 1 (23)  STYCZEŃ 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze styczniowym

Ignacio Ramonet
Afryka mówi „nie”

Przemysław Wielgosz
Iracka hańba III RP

Gregory Wilpert
Hamowanie rewolucji

Sebastien Fath
USA: nowe bóstwo opiekuńcze?

Jakub Majmurek
Guy Debord


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Maciej Wiśniewski
Ekwador: taniec z prezydentami

Michał Buśko
Słabi partnerzy do negocjacji

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.

Wszystkie pozycje Biblioteki LMD są pre- zentem dla pre­nu­me­ra­to­rów edycji pol- skiej Le Monde diplomatique!

Do nabycia również w księgarniach i Em- pikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­to- wym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze styczniowym między innymi:

Kontrola, imperium, dyscyplina

Strach stał się jedną z głównych sił napędowych współczesnej władzy. Umiejętnie wzbudzany i racjonalnie dawkowany wywołuje „spontaniczne” zapotrzebowanie na rządy silnej ręki. Po zamachach z 11 września 2001 r. podkręcanie zbiorowej histerii wokół zagrożenia terrorystycznego stało się bardzo skutecznym narzędziem dławienia krytyki i ograniczania praw obywatelskich w USA i Europie. Rozbudowa państwowych mechanizmów kontroli weszła ostatnio w nowy etap. Porozumienia między USA i UE pozwalają tym pierwszym na ingerowanie w transport lotniczy tej drugiej. Amerykańskie regulacje dotyczące kontroli przestrzeni powietrznej i wydawania zakazu lotów samolotami pasażerskimi mogą zacząć obowiązywać w Europie. Pisze o tym Jean-Claude Paye (s. 3).

Inny strach stanowi podstawę tzw. biopolityki. Wprawdzie chodzi tu „tylko” o lęk przed „wypadnięciem z obiegu”, ale konsekwencje są także przerażające. François Cusset analizuje gwałtowną ekspansję rynku kapitału zdrowotnego (s. 24). Odchudzanie, zdrowy tryb życia, zakazy palenia, kuracje witaminowe, aktywny wypoczynek to nowe narzędzia dyscyplinowania ciał przekształcające niewinną dbałość o zdrowie w element sprawowania kapitalistycznej władzy za pośred- nictwem jej niczego nieświadomych ofiar.

Religie i biznes

Anouk Batard przygląda się ekspansji sekt ewangelickich w Ugandzie (s. ­14-15). Ich charyzmatyczni liderzy znakomicie łączą mistyczne uniesienia z umiłowaniem władzy oraz umiejętnością robienia wielkich pieniędzy. Zadziwiający mariaż funda- mentalizmu religijnego i neoliberalnego fundamentalizmu ekonomicznego. Sebastien Fath analizuje jeden z najciekawszych przejawów wpływu religii na życie publiczne i wyobraźnię zbiorową w USA (s. 16-17). Chodzi o Hollywood, które od kilku ład- nych dekad spełnia rolę fabryki amerykańskiej religii obywatelskiej. Filmy znakomicie sprawdzają się w roli nośników nowego strategicznego mesjanizmu i prze­konania o własnej wyjątkowości.

Dossier: Lewica, bunt i nadzieja w Ameryce Łacińskiej

 

Spis treści całego numeru:

Steve Wright Militaryzacja farmakologii; Ignacio Ramonet Afryka mówi „nie”; Przemysław Wielgosz Iracka hańba III RP; Jean-Claude Paye Przestrzeń po- wietrzna pod kontrolą imperialną; Ayesha Siddiqa Nieustanna rozbudowa im- perium gospodarczego pakistańskiej armii; Zbigniew Marcin Kowalewski Ame- rykański pocałunek śmierci; Janette Habel Utracony kontynent Waszyngtonu?; Hernando Calvo Ospina Do transformacji Ekwadoru droga wolna; Gregory Wilpert Hamowanie wenezuelskiej rewolucji; Philippe Revelli Bezdomni u bram São Paulo; Władysław Dowbor Portret społeczno-gospodarczy Brazylii – próba bilansu rządów Luli; Frédéric Lordon Wieczny powrót kryzysu finansowego; Anouk Batard Ewangelikańskie lobby trafia na żyzny grunt ugandyjskiego neo- liberalizmu; Sebastien Fath Czy Ameryka stała się nowym bóstwem opiekuń- czym?; Steve Wright Leki nowym środkiem bojowym; Jacques Rancière Nie żyjemy w demokracjach; Piotr Żuk Wyobraźnia socjologiczna a krytyka społecz- na; Frederic Jameson Pierwsze głupie wrażenie czyli próba zarysu anty-systemu Žižka; Jakub Majmurek Guy Debord, mieniący się filmowcem; François Cusset Kapitał... zdrowotny.

Powrót do początku tekstu