MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Wszyscy prenumeratorzy otrzyma- ją w prezencie najnowsze książki z serii Biblioteka LMD!Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 12 (22)  GRUDZIEŃ 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze grudniowym

Ignacio Ramonet
Pakistan

Tadeusz Kowalik
Barwy ochronne Donalda Tuska

Magda Qandil
Po konferencji w Annapolis

André Schiffrin
Pieniądze na pluralizm mediów

Jean-Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm

Alain Bihr
Kapitał... ludzki


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Maciej Wiśniewski
Drugi Meksyk Donalda Tuska

Michał Kozłowski
Mit wielkiego skoku
LMD - październik 2007


 WARTO PRZECZYTAĆ

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.

Wszystkie pozycje Biblioteki LMD są pre- zentem dla pre­nu­me­ra­to­rów edycji pol- skiej Le Monde diplomatique!

Do nabycia również w księgarniach i Em- pikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­to- wym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze grudniowym między innymi:

Guerrilla po indyjsku

Po sukcesach w Nepalu maoistowska partyzantka nasila się w Indiach. Rebelia naksalitów nęka środkowe prowincje kraju przecinając subkontynent „czerwonym pasem”. Mieszkańcy terenów wiejskich objętych walkami znaleźli się między młotem a kowadłem. Partyzanci zmuszają ich do płacenia rewolucyjnego podatku, a rząd w Delhi reaguje represjami wobec społeczności oskarżanych o wspieranie ruchu oporu. Pisze o tym Cédric Gouverneur (s. 6-7).

Rewizje historyczne

W rozmowie z Arturem Domosławskim Howard Zinn rozlicza się z mitami, którymi obrosły dzieje USA w oficjalnej historiografii. W ich miejsce autor Społecznej historii Stanów Zjednoczonych proponuje rekonstrukcję historii niemych i wykluczonych, których cierpienie stało się fundamentem dla potęgi imperium północno-amerykań- skiego (s. 4-5).

Historia Afryki jest wciąż przedmiotem debat. Louise Marie Diop-Maes i Marcel Dorigny przedstawiają wyniki najnowszych badań na temat skutków handlu czarnymi niewolnikami. Okazują się one o wiele tragiczniejsze i bardziej nisz- czycielskie niż sądzono dotychczas. Wciąż wywierają negatywny wpływ na życie społeczeństw Afryki (s. 14-15).

Niezależność, ideologia, nowomowa

Rynek wydawniczy USA i Europy Zachodniej notuje dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony wielkie korporacje monopolizują coraz większą część produkcji gazetowej i książkowej. Dobrym przykładem jest tutaj los polskiej prasy regionalnej, o którym pisze Dorota Sobieniecka (s. 16-17).

Z drugiej strony trwa wielki rozkwit małych wydawnictw niezależnych. André Schiffrin przedstawia sposoby, jakimi mali wydawcy skutecznie rywalizują z wielkimi graczami (s. 16-17). Walka o słowa trwa także w obrębie dyskursu publicznego. Christian Salmon analizuje rolę, jaką moda na opowiadanie historii odgrywa w polityce USA. Nie jest ona bynajmniej niewinna (s. 22). Alain Bihr przedstawia studium przypadku nowomowy neoliberalnej (s. 24).

Dossier: Niekonstruktywna stabilizacja Bliskiego Wschodu

 

Spis treści całego numeru:

Tadeusz Kowalik Barwy ochronne Donalda Tuska; Ignacio Ramonet Pakistan; Immanuel Wallerstein Czego chce Putin; Bernard Cassen Zmartwychwstanie europejskiej „konstytucji”; Howard Zinn Buntowniczy duch Ameryki; Cédric Gouverneur W Indiach nasila się guerrilla naskalitów; Marwan Biszara Palestyńska gra o sumie zerowej; Amnon Kapeliouk Rola generałów w izrael- skiej polityce; Max Cegielski Wieżowce nas nie reprezentują; Magda Qandil Miraże porozumienia i ucieczka od pokoju; Alain Gresh Bliski Wschód w amerykańskiej wersji; Louise-Marie Diop-Maes Czarny Kontynent odtwarza poziom demograficzny z XVI wieku; Marcel Dirigny Na szlakach handlu żywym towarem z Afryki; André Schiffrin Jak zdobyć pieniądze na pluralizm mediów; Dorota Sobieniecka Gdzie się podziała prasa regionalna?; Jean-Claude Monod Czy można bezkarnie czytać Schmitta od prawa do lewa?; Geoffrey O’Brien Neurasteniczni gangsterzy czyli fenomen „Rodziny Soprano” Davida Chase’a; Christian Salmon Strategia Szeherezady; Jarosław Adamowski Izrael i Palestyna patrzą na siebie przez lustro; Krzysztof Pilawski Przestrzeń lewicy – od demokracji do socjalizmu; Alain Bihr Kapitał... ludzki.

Powrót do początku tekstu