MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt
NR 11 (21)  LISTOPAD 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze listopadowym

Ignacio Ramonet
Nowy kapitalizm

Przemysław Wielgosz
Siła hegemonii, słabosć demokracji

Mosze Lewin
Rewolucja 1917 i próba czasu

Zbigniew Marcin Kowalewski
Zadziwiające powiązania PKK

Jarosław Pietrzak
Złota rybka zwana Wajdą


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Maciej Wiśniewski
Drugi Meksyk Donalda Tuska


 WARTO PRZECZYTAĆ

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.

Wszystkie pozycje Biblioteki LMD są pre- zentem dla pre­nu­me­ra­to­rów edycji pol- skiej Le Monde diplomatique!

Do nabycia również w księgarniach i Em- pikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­to- wym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.plW numerze listopadowym między innymi:

Imperium na wyczerpaniu

Potęga USA wydaje się niewzruszona. W rzeczywistości pozycja jedynego supermocarstwa jest coraz mniej pewna. Philip S. Golub wskazuje na liczne oznaki wyczerpywania się amerykańskiego projektu imperialnego: bliskowschodnie grzę­zawisko permanentnej wojny prewencyjnej, deficyty gospodarki, odwrót hegemonii USA w Ameryce Łacińskiej, wreszcie konflikty z Europą i rosnąca potęga Chin i Indii oraz odrodzenie Rosji (s. 4-5). Klęska amerykańskich planów nigdzie nie jest widoczna tak dramatycznie jak w Iraku. Siły USA nie tylko nie są w stanie pokonać ruchu oporu, ale nie potrafią powstrzymać konfliktu między swoimi sojusznikami – Turcją i Kurdami. O kulisach ostatnich walk na granicy turecko-irackiej i zadzi­wia­jącej ewolucji kurdyjskiej partyzantki pisze Zbigniew Marcin Kowalewski (s. 14-15)

Kontrrewolucje i stare porządki

Beshir Sakr i Phanjof Tarcir (s. 16-17) piszą o nowej fali konfliktów społecznych w Egipcie. Posłuszne neoliberalnym pryncypiom władze w Kairze próbują odwołać zdobycze naserowskiej reformy rolnej z 1952 r. Walki między rolnikami a policją i bojówkami wielkich latyfundystów pochłonęły już ponad setkę ofiar. Fala społecznych protestów przetoczyła się także przez Birmę. Dramatyczne demonstracje nie zdołały jednak obalić dyktatury, a zapowiadana w zachodnich mediach „szafranowa rewolucja” nie doszła do skutku. Renaud Egreteau analizuje przyczyny porażki ruchu protestacyjnego (s. 3). W Polsce stary porządek też trzyma się mocno. Agnieszka Wołk-Łaniewska pisze o dyskryminacji kobiet w naszej polityce (s. 20-21).

Siła teatru, nędza kina

Dagna Ślepowrońska opowiada o oryginalnym projekcie teatralnym, którego celem jest walka z przemocą wobec kobiet (s. 20-21). Spektakle łączą w sobie elementy terapeutyczne i krytykę społeczną. Jarosław Pietrzak rozprawia się z najnowszą wielką produkcją polskiego kina. Pi­sze o Katyniu i jego niegdyś wybitnym reżyserze (s. 23).

Dossier: Rewolucja Październikowa

 

Spis treści całego numeru:

Aleksander Smolar Nowe klasy, nowy podział ; Ignacio Ramonet Nowy ka­pitalizm; Przemysław Wielgosz Siła hegemonii, słabość demokracji; Renaud Egreteau „Szafranowej Rewolucji” nie było; Philip S. Golub Stany Zjednoczone w obliczu schyłku imperium; Ibrahim Warde Bajki o pieniądzach Al-Kaidy; David Mandel Rewolucja 1917: jeszcze za wcześnie na bilans; Krzysztof Pilawski Od i do zniewolenia; Mosze Lewin Dramatyczne wydarzenia w Rosji poddane próbie czasu i ocenie historii; Andrzej Witkowicz Lata „czerwonego terroru” w Rosji Radzieckiej (1917-1922); Olivier Piot „Sprawa kurdyjska” kolejnym źródłem niestabilności w okupowanym Iraku; Zbigniew Marcin Kowalewski Na górze Kandil kurdyjscy partyzanci zawierają zaskakujące porozumienie z armią amerykańską; Baszar Sakr, Fandof Tarcir Powrót do dawnego „porządku spo­łecz­nego” na egipskiej wsi; Francis Wheen Triumfalny pochód „Kapitału”; Dagna Ślepowrońska Od ofiarnych masek do majstrowania przy naprawie współ­czesnego świata; Agnieszka Wołk-Łaniewska Nienatrętna dyskryminacja czyli jeszcze trochę o wyborach parlamentarnych; Glyn Morgan Notatki turys­tyczne kulturalnego podróżnika; Jarosław Pietrzak Złota rybka zwana Wajdą; Susan George Czyja Europa? Nasza Europa!

Powrót do początku tekstu