MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt
NR 9 (19)   WRZESIEŃ 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze wrześniowym

Maurice Lemoine
Do broni!

Przemysław Wielgosz
Kaczyńscy trzymają się mocno

Martin Beck
Niemcy w ogniu krytyki

Jean Bricmont
Lewicy rok 01

Nadje Sadig al-Ali
Sytuacja kobiet w Iraku

Tony Fortin
Gry komputerowe po 11 wrzenia


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Paweł Rogaliński
„Odnowa moralna” IV RP

K. Chmielewska i T. Żukowski
Bóg, honor, lustracja

Przemysław Wielgosz
Mity globalnego kapitalizmu


 WARTO PRZECZYTAĆ

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Michel Onfray
Nędza i wielkość filozofii
LMD - maj 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś­wię­co­nych myśli autora Kapitału.

W pre­zen­cie dla pre­nu­me­ra­to­rów edycji polskiej Le Monde diplomatique !

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re­dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­to­wym w cenie 20 zł plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.plW numerze wrześniowym między innymi:

Powrót „Wielkiej Gry”

Azja Centralna jest na celowniku wielkich mocarstw. Od kilkunastu lat obszar byłych republik radzieckich w tym regionie stał się polem rywalizacji, której stawką są tamtejsze złoża ropy naftowej i gazu, a także położenie strategiczne. W walce o wpływy Rosja wykorzystuje stare zależności i bliskość swoich granic, USA wzmacniają swoją pozycję sięgając po pretekst „wojny z terroryzmem”. Od niedawna w nowym wydaniu „Wielkiej Gry” biorą udział dwie wschodzące potęgi regionalne: Chiny oraz Iran. Wszyscy solidarnie zabiegają o wpływy lokalnych dyktatorów. Najnowszą fazę walki o azjatyckie bogactwa analizuje Regis Gente (s. 12-13).

Nowi uchodźcy

Ocieplenie klimatu i klęski żywiołowe grożą wielu obszarom w strefie tropikalnej. Reportaż Donatiena Garniera przedstawia dramatyczną sytuację na wybrzeżu Bangladeszu (s. 14-15). Podnoszenie się poziomu wód oraz ich wzrastające zasolenie zmuszają do migracji całe rzesze mieszkańców nadmorskich wiosek.

Społeczeństwo ofiar?

Współczesna lewica zachodnia buduje swoją politykę wokół solidarności dla ofiar. Ta nowa odmiana politycznej poprawności doskonale pasuje do odpolitycznionego społeczeństwa doby neoliberalnej hegemonii. Jej krytyka jest więc uzasadniona, pozostaje jednak niebezpieczna. Mona Chollet wskazuje, że często prowadzi wprost do akceptacji różnych form represji, dyskryminacji i wykluczenia (s. 16-17). Na przykład takich, jakim podlegają kobiety w okupowanym Iraku. O podwójnej presji ze strony okupantów oraz rodzimych fundamentalistów pisze Nadje Sadig al-Ali (str. 20-21).

Dossier: Lewica w impasie


Spis treści całego numeru:

Phillip Zimbardo Efekt Lucyfera; Maurice Lemoine Do broni!; Przemysław Wielgosz Kaczyńscy trzymają się mocno; Patrick Vassort Sade i duch neo­li­be­ra­lizmu; Jacques Rancière O wojnie jako najwyższej formie plutokratycznego konsensu; Martin Beck Niemcy w ogniu krytyki; Joane Mariner Transparenty to nie bomby; Jean Bricmont Lewicy rok 01: zatrzymać się i pomyśleć?; Dénis Duclos „Skostniała” ideologia bloku zachodniego paraliżuje światową myśl le­wi­co­wą; Alexander Cockburn Co się stało z amerykańskim ruchem anty­wo­jen­nym? Carlos Antonio i Aguirre Rojas Nowe antysystemowe ruchy społeczne w Ameryce Łacińskiej; Regis Genté Od Kaukazu po Azję Centralną – „Wielka Gra” wokół ropy naftowej i gazu ziemnego; Donatien Garnier Bangladesz – pierwsi uchodźcy klimatyczni; Mona Chollet Co kryje dyskurs o „wiktymizacji”?; Samir Amin Oportunizm, islam polityczny i neoliberalna kontrreformacja; Nadje Sadig al-Ali Irakijki między młotem okupacji a kowadłem fundamentalizmu; Michel Galy Gdy Hollywood odkrywa Afrykę; Maciej Wiśniewski Polski problem z Wallersteinem; Katarzyna Chmielewska Dyskretny urok psychoanalizy; Piotr Gadzinowski Czy zarżnąłem lewicowy film? Tony Fortin Gry komputerowe po 11 września.

Powrót do początku tekstu