MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY
Numer bieżący Archiwum Prenumerata Redakcja Kontakt
NR 8 (18)   SIERPIEŃ 2007

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze sierpniowym

Ignacio Ramonet
Hugo Chávez, człowiek do odstrzału

Susan George
Mit wolnego handlu

Leszek Stundis
Obóz pracy „Marina”

Katarzyna Szumlewicz
Wokół „Czarnej księgi kobiet”

Stefan Zgliczyński
„Krytyki Politycznej” wizja lewicy


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Paweł Rogaliński
„Odnowa moralna” IV RP

K. Chmielewska i T. Żukowski
Bóg, honor, lustracja

Przemysław Wielgosz
Mity globalnego kapitalizmu


 WARTO PRZECZYTAĆ

Pierre Bourdieu
O europejski ruch społeczny
LMD - kwiecień 2006

Immanuel Wallerstein
Czy kapitalizm przetrwa 500 lat?
LMD - maj 2006

Michel Onfray
Nędza i wielkość filozofii
LMD - maj 2006

Richard Sennett
Miasto obcych sobie osób
LMD - październik 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś­wię­co­nych myśli autora Kapitału.

W pre­zen­cie dla pre­nu­me­ra­to­rów edycji polskiej Le Monde diplomatique !

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re­dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­to­wym w cenie 20 zł plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.plW numerze sierpniowym między innymi:

Rynek i grabież

Co roku miliony ludzi umierają z głodu. Caroline Lucas i Michael Woodin analizują przyczyny tego dramatycznego zjawiska (s. 6-7). Okazuje się, że przyczyną masowego głodu nie jest wcale brak żywności. Problemem jest natomiast brak pracy, pieniędzy i ziem uprawnych na ogromnych obszarach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dochodzi do tego nierówna wymiana na międzynarodowym rynku rolnym, która oznacza faktyczną grabież zasobów Południa w imię interesów bogatej Północy planety. Inny przejaw kapitalistycznej grabieży opisuje Kamil Majchrzak, który wskazuje na rolę i systemowe uwarunkowania domowej pracy kobiet (s. 20-21).

Historia czytana od nowa

William Dalrymple przypomina wydarzenia, jakie 150 lat temu rozegrały się w Indiach okupowanych przez Imperium Brytyjskie (14-15). W atmosferę wiktoriań­skiej wersji zderzenia cywilizacji wprowadzi nas świadek epoki – Karol Marks (s. 14). Przebieg powstania Sipajów w 1857 r. i ówczesna polityka władz w Londynie pod wieloma względami przypomina obecne wydarzenia w Iraku, Afganistanie, Palestynie. Ich ponowna analiza może być dziś dobrą nauką. Jean-Marie Chauvier pisze o użytku jaki z historii robi ukraińska prawica (s. 16-17). Kijowskie i lwowskie odpowiedniki Instytutów Pamięci Narodowej poprawiają przeszłość. Kolaboracja z hitlerowcami bywa tytułem do chwały, Armia Czerwona okazuje się wrogiem gorszym niż Wehrmacht, a głód podczas kolektywizacji stawia się na równi z Holocaustem.

Obsesja bezpieczeństwa

Chronione osiedla wrastają w krajobraz polskich miast. Są zamkniętymi oazami luksusu, ale jednocześnie stanowią przejaw obsesyjnego poczucia zagrożenia i ciągłej niestabilności. Leszek Stundis przygląda się działaniu machiny bezpieczeństwa, kontrolującej życie na jednym z najsłynniejszych zamkniętych osiedli Warszawy (s. 18-19). O braku bezpieczeństwa pisze także Katarzyna Szumlewicz. Tym razem jednak chodzi bardzo realne zagrożenie, które stanowi element życia milionów kobiet na całym świecie (s. 20-21).

Dossier: Sieć i kapitalizm


Spis treści całego numeru:

Ignacio Ramonet Hugo Chávez, człowiek do odstrzału; Noam Chomsky Pranie mózgu na wolności; Régis Debray Izrael - Palestyna: w poszukiwaniu prawdy; Susan George Neoliberalny mit wolnego handlu; Caroline Lucas i Michael Woodin Głód i urynkowienie światowej produkcji rolnej; Armand Mattelart Kto kontroluje słowa?; Pierre Lévy Nowy wymiar odpowiedzialności intelektualistów; Pierre Lazuly Telepraca w internecie po cenie wyprzeday; Piotr Szumlewicz Utopia „netokracji” i rzeczywistość kapitalizmu; Molly Nesbit Utopia Station; William Darlymple Historia powstania Sipajów czyli model wojny imperialnej; Karol Marks Powstanie indyjskie; Jean-Marie Chauvier Jak ukraiscy nacjona­liś­ci piszą historię od nowa; Leszek Stundis Obóz pracy„Marina”; Katarzyna Szumlewicz Wokół „Czarnej księgi kobiet”; Kamil Majchrzak Nie ma marksiz­mu bez feminizmu czyli imperializm społeczny; Stefan Zgliczyński „Krytyki Politycznej” wizja lewicy; Michał Kozłowski Socjolog w Port-Royal; Magdalena Qandil Pocztówka z Nablusu; Christian Ghasarian Konformistyczna transgresja.

Powrót do początku tekstu